HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Uzyskiwanie dostępu do menu ustawień faksu

background image

Uzyskiwanie dostępu do menu ustawień faksu

Do wprowadzania wymaganych ustawień faksu służy odpowiednie menu urządzenia MFP.

UWAGA:

Jeśli menu ustawień faksu nie jest wyświetlane na liście menu, być może włączony jest faks

sieci LAN. Jeśli włączono funkcję faksu sieci LAN, analogowa przystawka faksująca jest wyłączona, a
menu faksu nie jest wyświetlane. Jednocześnie może być włączona tylko jedna funkcja, faks sieciowy
lub faks analogowy. W przypadku obu funkcji wyświetlana jest ikona faksu. Aby używać faksu
analogowego, gdy włączony jest faks sieci LAN, należy użyć narzędziowego programu
konfiguracyjnego HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility, aby wyłączyć faks sieci LAN.

36

Rozdział 1 Konfiguracja

PLWW