HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Drukowanie dziennika zdarzeń faksu

background image

Drukowanie dziennika zdarzeń faksu

data i godzina wszystkich odebranych i wysłanych faksów oraz faksów, których nie udało się
wysłać;

identyfikacja (numer telefonu, jeśli jest dostępny);

czas trwania (czas podniesienia słuchawki);

liczba stron;

wynik (wysyłanie zakończone powodzeniem, oczekuje na wysłanie lub wysyłanie nie powiodło się,
z podaniem typu i kodu błędu).

Baza danych zawiera wpisy dotyczące ostatnich 500 faksów (starsze faksy są usuwane z dziennika).
Każda sesja faksowania jest zapisywana w bazie danych w postaci wpisu. Na przykład sesją faksowania
może być wysłanie faksu, odebranie faksu lub zaktualizowanie oprogramowania firmowego. Zależnie

118 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

PLWW

background image

od czynności raport może zawierać mniej niż 500 wpisów (jeśli nie wysłano 500 faksów przy braku
faksów odebranych i braku innych zdarzeń).

Jeśli dziennik ma być używany na potrzeby prowadzenia dokumentacji, należy okresowo go drukować
(przynajmniej raz na 500 faksów), a następnie wyczyścić.

Aby wydrukować dziennik zdarzeń faksu, należy wykonać następujące czynności.

Drukowanie rejestru czynności faksu na urządzeniach HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp oraz HP Color

LaserJet 4730mfp i 9500mfp:

1.

Naciśnij przycisk

Menu

na panelu sterowania, aby otworzyć menu główne.

2.

Dotknij opcji

FAKS

, aby otworzyć menu faksu.

3.

Przewiń i dotknij opcji

RAPORTY

, aby wyświetlić menu raportów.

4.

Dotknij opcji

DRUKUJ DZIENNIK ZDARZEŃ FAKSU

, aby wydrukować dziennik zdarzeń.

Drukowanie dziennika zdarzeń faksu na urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730 MFP i z serii CM6040 MFP

1.

Przewiń menu na panelu sterowania i dotknij ikony

Administracja

, aby otworzyć menu

Administracja.

2.

Przewiń do opcji

Informacje

i dotknij jej.

3.

Przewiń i dotknij opcji

Raporty faksu

, a następnie opcji

Dziennik zdarzeń faksu

. (Raport jest

drukowany)