HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Drukowanie raportu listy szybkiego wybierania

background image

Drukowanie raportu listy szybkiego wybierania

Lista numerów szybkiego wybierania zawiera numery faksów przypisane do nazw szybkiego
wybierania.

Drukowanie raportu listy szybkiego wybierania na urządzeniach HP LaserJet 4345mfp, HP Color LaserJet

4730mfp, 9040/9050mfp i 9500mfp

1.

Naciśnij przycisk

Menu

na panelu sterowania, aby otworzyć menu główne.

2.

Dotknij opcji

FAKS

, aby otworzyć menu faksu.

3.

Przewiń do opcji

RAPORTY

i dotknij jej.

4.

Przewiń i dotknij opcji

DRUKUJ LISTĘ SZYBKIEGO WYBIERANIA

, aby wydrukować raport.

Drukowanie listy numerów szybkiego wybierania na urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730 MFP i z serii

CM6040 MFP

1.

Przewiń menu na panelu sterowania i dotknij ikony

Administracja

, aby otworzyć menu

Administracja.

2.

Przewiń do opcji

Informacje

i dotknij jej.

3.

Przewiń do opcji

Raporty faksu

i dotknij jej.

4.

Dotknij opcji

Lista szybkiego wybierania

, aby wydrukować raport.

PLWW

Dzienniki i raporty faksu 121