HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Komunikaty o błędach faksu

background image

Komunikaty o błędach faksu

Podczas wysyłania lub odbierania analogowego faksu na urządzeniu wielofunkcyjnym LaserJet MFP
błędy występujące podczas procesu faksowania są wyświetlane na panelu sterowania urządzenia i
wprowadzane do raportów faksu. Błędy faksu mogą występować z wielu przyczyn i często są
spowodowane zakłóceniami lub szumami w połączeniu telefonicznym. Każdy błąd, występujący
podczas procesu faksowania, będzie wyświetlany na panelu urządzenia niezależnie od jego źródła.

Jeśli proces faksowania zostanie zakłócony albo podczas wysyłania lub odbioru faksu wystąpi błąd,
podsystem faksu wygeneruje na panelu urządzenia wielofunkcyjnego dwuczłonowy opis w postaci
status/błąd. Normalne, czyli udane faksy również generują komunikaty wskazujące na sukces. Treść
komunikatu składa się z tekstu opisowego i kodu cyfrowego (nieliczne komunikaty nie zawierają kodów
cyfrowych). Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego jest wyświetlana tylko tekstowa część
komunikatu. Komunikat tekstowy i kod cyfrowy są widoczne w raporcie zdarzeń faksu, raporcie
połączenia faksowego i w raporcie śledzenia faksu zgodnie z protokołem T.30 (te raporty faksu można
drukować pojedynczo z panelu sterowania urządzenia – z menu Administracja > Informacje i
Administracja > Rozwiązywanie problemów). Kod cyfrowy w raportach jest podawany w nawiasach
po części tekstowej komunikatu. Jeśli na przykład wystąpił błąd komunikacji, na wyświetlaczu panelu
sterowania pojawi się komunikat Faks zakończony niepowodzeniem: Błąd komunikacji. Ten sam
błąd będzie przedstawiony w polu Wynik raportu zdarzeń faksu jako Błąd komunikacji (17). W tym
przykładzie kodem cyfrowym powiązanym z błędem komunikacji jest liczba „17”.

Kod cyfrowy jest generowany przez modem faksu. Kod cyfrowy (0) oznacza zazwyczaj normalną
odpowiedź modemu. W niektórych komunikatach jest zawsze wyświetlany kod cyfrowy (0), podczas
gdy w innych mogą występować kody z pewnego zakresu, zależnie od okoliczności, a nieliczne
komunikaty nie zawierają kodu cyfrowego. Kod cyfrowy (0) oznacza zazwyczaj błąd, który nie jest
związany z modemem faksu, lecz występuje w innej części podsystemu faksu. Niezerowe kody błędów
dają bardziej szczegółową informację o danej czynności lub procesie realizowanym przez modem i nie
muszą koniecznie oznaczać, że występuje jakiś problem związany z modemem.

W tabelach

Komunikaty dla faksów wysyłanych na stronie 113

i

Komunikaty dla faksów odbieranych

na stronie 114

podano komunikaty faksu z najpowszechniejszymi kodami cyfrowymi oraz zalecane

czynności korekcyjne. W tabelach zawarto również kilka komunikatów występujących normalnie lub
wskazujących na wystąpienie normalnego zdarzenia. Jeśli na przykład nie udało się wysłać faksu na
zajęty numer, to zostanie wyświetlony komunikat Niepowodzenie-zajęte. Podsystem faksu nie działa
źle – komunikat wskazuje, że faks nie został wysłany z powodu zajętego numeru telefonu stacji
odbierającej. Dalsze informacje o usuwaniu problemów można znaleźć w Podręczniku użytkownika
faksu analogowego 300 HP MFP (dostępnym pod adresem

http://www.hp.com/go/

mfpfaxaccessory300

).

Powtarzające się komunikaty o błędach z kodami cyfrowymi różnymi od tu podanych wymagają
wsparcia obsługi klienta. Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta można wydrukować
dokładny wykaz dla ostatniego połączenia faksowego, co pomoże w zidentyfikowaniu problemu.
Szczegółowy wykaz połączeń faksowych nazywa się śledzeniem faksu zgodnie z protokołem T.30 i
można go wydrukować dla ostatniego faksu albo ustawić jego drukowanie przy każdym wystąpieniu
błędu. Aby wydrukować lub skonfigurować raport śledzenia protokołu T.30, naciśnij opcję
Administracja, Rozwiązywanie problemów, a następnie Śledzenie faksu zgodne z protokołem
T.30
. Można teraz wydrukować raport dla ostatniego faksu lub skonfigurować, kiedy raport śledzenia
protokołu T.30 ma być drukowany.

112 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

PLWW