HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Komunikaty dla faksów odbieranych

background image

Komunikaty dla faksów odbieranych

Tabela 4-2

Komunikaty dla faksów odbieranych

Komunikat

Error No.

Opis

Działania

Sukces

-

Faks odebrany poprawnie.

Brak.

Zablokowany

n/a

Faks został zablokowany
przez urządzenie odbierające
za pomocą funkcji
zablokowanych numerów.

Brak.

Błąd modemu

dowolny

Nieoczekiwana lub błędna
odpowiedź wewnętrznego
modemu faksu – na przykład
próba wysłania faksu w
momencie nadejścia faksu
przychodzącego.

Poproś o ponowne przesłanie
faksu. Jeżeli błąd nadal
występuje, skontaktuj się z
pomocą techniczną.

Błąd komunikacji

17, 36

Zerwane lub zakłócone
połączenie telefoniczne
między nadawcą a odbiorcą.

Poproś nadawcę o ponowne
przesłanie faksu (jeśli faks
wysyłający nie powtórzy
wysłania automatycznie).

Błąd komunikacji

dowolny oprócz 17 lub 36

Ogólny problem z
komunikacją, gdy przesyłanie
faksu zostało przerwane albo
nie przebiegło zgodnie z
oczekiwaniem.

Poproś o ponowne przesłanie
faksu. Jeżeli błąd nadal
występuje, skontaktuj się z
pomocą techniczną.

Brak wolnego miejsca

0

Pliku obrazu nie można
odczytać z dysku lub na nim
zapisać. Dysk urządzenia
wielofunkcyjnego może być
uszkodzony lub brak na nim
wolnego miejsca.

Poproś o ponowne przesłanie
faksu. Jeżeli błąd nadal
występuje, skontaktuj się z
pomocą techniczną.

Błąd strony

0

Niezgodna szerokość strony
lub strona zawiera za dużo
błędnych linii.

Poproś o ponowne przesłanie
faksu. Jeżeli błąd nadal
występuje, skontaktuj się z
pomocą techniczną.

Błąd pamięci

0

Brak pamięci RAM w
urządzeniu wielofunkcyjnym.

Jeśli błąd się powtarza, może
zajść konieczność rozbudowy
pamięci RAM urządzenia.

Tabela 4-1

Komunikaty dla faksów wysyłanych (ciąg dalszy)

114 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

PLWW

background image

Komunikat

Error No.

Opis

Działania

Błąd kompresji

0

Uszkodzony faks – nie można
zdekodować otrzymanego
pliku obrazu.

Poproś o ponowne
przesłanie. Włącz tryb
korekcji błędów (ECM), jeśli
nie jest włączony.

Błąd drukowania

0

Uszkodzony faks – nie można
zdekodować otrzymanego
pliku obrazu.

Poproś o ponowne przesłanie
faksu. Włącz tryb korekcji
błędów (ECM), jeśli nie jest
włączony.

Niewłaściwe odpytanie

0

Podczas próba wykorzystania
funkcji odbioru faksów
zwrotnych nie wykryto
faksowego urządzenia
wysyłającego.

Skontaktuj się z
administratorem faksowego
urządzenia wysyłającego i
sprawdź, czy jest dostępne, a
następnie spróbuj ponownie.

Błąd zlecenia

dowolny

Błąd faksu. Dotyczy
wszystkich
niesprecyzowanych błędów.

Poproś o ponowne przesłanie
faksu. Jeżeli błąd nadal
występuje, skontaktuj się z
pomocą techniczną.

Awaria zasilania

0

Podczas odbierania faksu
wystąpiła awaria zasilania.

Poproś nadawcę o ponowne
wysłanie faksu.

Nie wykryto faksu

17, 36

Wykonano połączenie
głosowe z faksem.

Brak

Tabela 4-2

Komunikaty dla faksów odbieranych (ciąg dalszy)

PLWW

Komunikaty o błędach faksu 115