HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Ekran funkcji faksu e urządzeniach HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP

background image

Ekran funkcji faksu e urządzeniach HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color

LaserJet CM4730 MFP i z serii CM6040 MFP

Rysunek 3-2

Ekran funkcji faksu

1

Przycisk ekranu głównego — powrót do ekranu głównego

2

Wysyłanie faksów — naciśnij, aby wysłać faks do odbiorców

3

Wprowadzanie numeru na listę odbiorców

4

Usunięcie numeru

5

Pasek komunikatów o stanie

6

Dostęp do książki telefonicznej

7

Szybkie wybieranie — wyszukiwanie według numeru

8

Komunikat ostrzegawczy — dotknij, aby wyświetlić

9

Pomoc — dotknij, aby wyświetlić opcje pomocy

10

Szybkie wybieranie — przycisk edycji

11

Szybkie wybieranie — wyszukiwanie według nazwy

12

Lista szybkiego wybierania — przewiń, aby wyświetlić inne
pozycje

13

Bieżąca data i godzina

14

Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień faksu
dla bieżącego zadania

15

Naciśnij, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące
wybranego odbiorcy

16

Naciśnij, aby usunąć wybranego odbiorcę z listy

PLWW

Ekran funkcji faksu

69

background image

17

Lista odbiorców

18

Pole wprowadzania numerów odbiorców — dotknij, aby
wyświetlić klawiaturę lub wprowadzaj za pomocą klawiatury
panelu sterowania

1

1

Po naciśnięciu pola

Pole wprowadzania numerów odbiorców

jest wyświetlane okienko zawierające

przycisk

PIN

służący do dodawania znaków nawiasów kwadratowych ([ ]), które powodują ukrycie

numeru PIN oraz przycisk

Pauza

do wstawiania przecinka, odpowiadającego dwusekundowej pauzie.

Patrz rysunek poniżej:

Rysunek 3-3

Pole wprowadzania numerów odbiorców

70

Rozdział 3 Użytkowanie faksu

PLWW