HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Tworzenie harmonogramu drukowania faksów

background image

Tworzenie harmonogramu drukowania faksów

Tworzenie harmonogramu drukowania faksów w urządzeniach HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp oraz

HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Naciśnij przycisk

Menu

na panelu sterowania, aby wyświetlić menu główne.

2.

Dotknij opcji

FAKS

, aby wyświetlić menu faksu.

3.

Przewiń do opcji

ODBIERANIE FAKSU

i dotknij jej.

4.

Przewiń i dotknij opcji

Drukowanie faksu

, aby wyświetlić ekran numeru PIN.

5.

Wpisz numer PIN i dotknij przycisku

OK

, aby wyświetlić menu Drukowanie faksu. Jeśli nie masz

numeru PIN, pojawi się monit o jego utworzenie.

6.

Dotknij opcji

Utwórz harmonogram drukowania faksów

, aby wyświetlić ustawienia harmonogramu.

PLWW

Harmonogramowanie drukowania faksów (blokada pamięci)

97

background image

7.

Dotknij opcji

Godzina zakończenia drukowania

, aby ustawić w harmonogramie godzinę, od której

faksy nie będą drukowane (jest to początek okresu blokady, podczas którego faksy są zapisywane
w pamięci), wybierz godzinę, a następnie dotknij przycisku

OK

.

8.

Dotknij opcji

Godzina rozpoczęcia drukowania

, aby ustawić w harmonogramie godzinę, od której

faksy będą drukowane (jest to koniec okresu blokady, po którym faksy nie będą zapisywane w
pamięci), wybierz godzinę, a następnie dotknij przycisku

OK

.

9.

Dotknij opcji

Dni harmonogramu

, aby wyświetlić listę dni.

10.

Dotknij pozycji

ZACHOWAJ WSZYSTKIE FAKSY

, aby zablokować całą dobę (24 godziny).

11.

Dotknij opcji

OK

, aby zakończyć.

Tworzenie harmonogramu drukowania faksów na urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730 MFP i z serii

CM6040 MFP

1.

Przewiń menu na panelu sterowania i dotknij ikony

Administracja

, aby otworzyć menu

Administracja.

2.

Dotknij opcji

Czas/Planowanie

, aby wyświetlić ekran czasu/planowania.

3.

Dotknij opcji

Drukowanie faksu

, aby wyświetlić menu numeru PIN.

4.

Dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę.

5.

Wpisz numer PIN za pomocą klawiatury (przynajmniej cztery cyfry), a następnie dotknij przycisku

OK

, aby wyświetlić ekran drukowania faksów.

Jeśli nie masz numeru PIN, pojawi się monit o jego utworzenie.

6.

Dotknij opcji

Tryb drukowania faksów

, a następnie opcji

Użyj harmonogramu drukowania faksów

.

7.

Dotknij opcji

Utwórz harmonogram drukowania faksów

, aby wyświetlić ustawienia harmonogramu.

W celu edycji godziny rozpoczęcia/zakończenia wybierz dzień, wybierz opcję

Wg

harmonogramu

, następnie dotknij opcji

Zapisz

.

UWAGA:

Następne menu umożliwia edycję godziny rozpoczęcia lub zakończenia drukowania.

Jeśli chcesz edytować obie wartości, po zmianie jednej z nich dotknij przycisku

Wstecz

, aby

powrócić do poprzedniego menu i wybierz drugą z wartości.

8.

Dotknij opcji

Godzina rozpoczęcia drukowania

, aby ustawić w harmonogramie godzinę, od której

faksy będą drukowane (jest to koniec okresu blokady, po którym faksy nie będą zapisywane w
pamięci).

a.

Dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę.

b.

Wpisz wartość godziny, a następnie dotknij przycisku

OK

.

c.

Dotknij opcji

Zapisz

, aby zapisać ustawienie godziny.

d.

Dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę.

e.

Wpisz wartość (1–59) dla minut, a następnie dotknij przycisku

OK

.

f.

Dotknij opcji

Zapisz

, aby zapisać ustawienie minut.

g.

Dotknij opcji

przed poł.

lub

po poł.

98

Rozdział 3 Użytkowanie faksu

PLWW

background image

h.

Zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy zmiany zastosować do wszystkich dni w
harmonogramie. Dotknij przycisku

Tak

, aby zastosować zmiany do wszystkich dni, albo

przycisku

Nie

, aby zastosować zmiany tylko dla obecnie wybranej daty.

i.

Dotknij opcji

Zapisz

.

9.

Dotknij opcji

Godzina zakończenia drukowania

, aby ustawić w harmonogramie godzinę, od której

faksy nie będą drukowane (jest to początek okresu blokady, w którym faksy są zapisywane w
pamięci).

a.

Dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę.

b.

Wpisz wartość godziny, a następnie dotknij przycisku

OK

.

c.

Dotknij opcji

Zapisz

, aby zapisać ustawienie godziny.

d.

Dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę.

e.

Wpisz wartość (1–59) dla minut, a następnie dotknij przycisku

OK

.

f.

Dotknij opcji

Zapisz

, aby zapisać ustawienie minut.

g.

Dotknij opcji

przed poł.

lub

po poł.

h.

Zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy zmiany zastosować do wszystkich dni w
harmonogramie. Dotknij przycisku

Tak

, aby zastosować zmiany do wszystkich dni, albo

przycisku

Nie

, aby zastosować zmiany tylko dla obecnie wybranej daty.

i.

Dotknij opcji

Zapisz

.

PLWW

Harmonogramowanie drukowania faksów (blokada pamięci)

99