HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Odbieranie faksów

background image

Odbieranie faksów

Gdy przystawka faksująca odbiera faksy przychodzące, przed wydrukowaniem są one zapisywane
w pamięci. Po zapisaniu całego faksu jest on drukowany, a następnie usuwany z pamięci. Faksy są
drukowane po otrzymaniu, chyba że włączono funkcję Harmonogram drukowania faksów. Jeśli ta
funkcja jest włączona, wszystkie odbierane faksy są zapisywane w pamięci, a nie drukowane. Jeśli
funkcja Harmonogram drukowania faksów jest wyłączona, wszystkie zapisane faksy będą drukowane.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji

Harmonogramowanie drukowania faksów (blokada pamięci)

na stronie 95

.

Aby zmodyfikować sposób odbierania faksu, można zmienić ustawienia domyślne. Te ustawienia
obejmują następujące opcje:

ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem faksu;

drukowanie daty, godziny i numeru strony na faksach (nadawanie sygnatury);

wybór podajnika wejściowego i pojemnika docelowego;

przesyłanie faksów na inny numer;

blokowanie faksów przychodzących z niektórych numerów;

harmonogramowanie drukowania faksów (blokada pamięci).

Aby uzyskać informacje na temat zmiany tych ustawień menu, zobacz

Ustawianie konfiguracji faksu

na stronie 41

.

UWAGA:

Faksów przychodzących nie można anulować.

PLWW

Odbieranie faksów

85