HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Usuwanie listy szybkiego wybierania

background image

Usuwanie listy szybkiego wybierania

Usuwanie listy numerów szybkiego wybierania z urządzeń HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp i 5035mfp,

oraz HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Dotknij ikony

FAKS

na głównym ekranie panelu sterowania, aby wyświetlić ekran faksu.

2.

Dotknij opcji

Szybkie wybieranie

, aby wyświetlić ekran Szybkie wybieranie.

3.

Wybierz nazwę na liście szybkiego wybierania.

4.

Dotknij opcji

Usuń

, aby usunąć listę szybkiego wybierania.

5.

Dotknij opcji

Tak

, aby potwierdzić usunięcie lub dotknij opcji

Nie

, aby zachować listę.

6.

Dotknij opcji

OK

, aby wrócić do ekranu faksu.

Usuwanie listy szybkiego wybierania na urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730 MFP i z serii CM6040 MFP

1.

Dotknij ikony

FAKS

na głównym ekranie panelu sterowania, aby wyświetlić ekran faksu.

2.

Dotknij opcji

Szybkie wybieranie

, aby wyświetlić ekran Szybkie wybieranie.

3.

Dotknij numeru

Szybkie wybieranie

z listy, która ma być usunięta.

4.

Dotknij opcji

Usuń

.

5.

Na następnym ekranie zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia.

6.

Dotknij opcji

Tak

, aby usunąć listę szybkiego wybierania.

7.

Dotknij ponownie opcji

Tak

, aby wrócić do ekranu faksu.