HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Usuwanie pojedynczego numeru z listy numerów szybkiego wybierania

background image

Usuwanie pojedynczego numeru z listy numerów szybkiego wybierania

Usuwanie jednego numeru z listy szybkiego wybierania w urządzeniach HP LaserJet 4345mfp,

9040/9050mfp i 5035mfp oraz HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Dotknij ikony

FAKS

na głównym ekranie panelu sterowania, aby wyświetlić ekran faksu.

2.

Dotknij opcji

Szybkie wybieranie

, aby wyświetlić ekran Szybkie wybieranie.

3.

Dotknij pola wyboru obok listy szybkiego wybierania, która zawiera numer przeznaczony do
usunięcia. Aby wyświetlić nazwę szybkiego wybierania, można użyć strzałek przewijania.

4.

Dotknij opcji

Szczegóły

, aby wyświetlić listę numerów nazwy szybkiego wybierania.

5.

Użyj przycisków ze strzałkami do przewijania w górę i w dół, aby podświetlić numer przeznaczony
do usunięcia.

6.

Dotknij opcji

Usuń

lub

Usuń wszystkie

.

7.

Dotknij opcji

OK

lub

Anuluj

.

PLWW

Tworzenie i usuwanie list numerów szybkiego wybierania

87

background image

Usuwanie pojedynczego numeru z listy szybkiego wybierania na urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP,

M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730

MFP i z serii CM6040 MFP

1.

Dotknij ikony

FAKS

na panelu sterowania, aby wyświetlić ekran faksu.

2.

Dotknij opcji

Numery szybkiego wybierania

, aby wyświetlić ekran Szybkie wybieranie.

3.

Dotknij numeru

Szybkie wybieranie

z listy, która ma być edytowana.

4.

Dotknij pola Numery faksów, aby wyświetlić klawiaturę.

5.

Przewiń listę numerów faksów i dotknij ekranu z prawej strony ostatniej cyfry numeru faksu, który
ma być usunięty. Użyj klawisza Backspace, aby usunąć numer faksu.

6.

Dotknij opcji

OK

, aby wrócić do ekranu

Numery szybkiego wybierania

.

7.

Dotknij opcji

OK

, aby wrócić do ekranu faksu.