HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Ustawianie głośności modemu

background image

Ustawianie głośności modemu

Ustawianie głośności modemu w urządzeniach HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp oraz HP Color

LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Naciśnij przycisk

Menu

na panelu sterowania, aby wyświetlić menu główne.

2.

Dotknij opcji

FAKS

, aby wyświetlić menu faksu.

3.

Dotknij opcji

OPCJONALNE USTAWIENIA FAKSU

, aby wyświetlić menu ustawień opcjonalnych.

4.

Dotknij opcji

GŁOŚNOŚĆ MODEMU

, aby wyświetlić ustawienia głośności.

5.

Dotknij opcji

WYŁ.

,

Średnia

(ustawienie domyślne) lub

GŁOŚNY

, aby ustawić głośność.

Ustawianie głośności modemu na urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730 MFP i z serii CM6040 MFP

1.

Przewiń menu na panelu sterowania i dotknij ikony

Administracja

, aby otworzyć menu

Administracja.

2.

Przewiń menu i dotknij opcji

Konfiguracja wstępna

, aby wyświetlić menu Konfiguracja wstępna.

3.

Dotknij opcji

Konfiguracja faksu

, aby wyświetlić menu Konfiguracja faksu.

4.

Dotknij opcji

Ustawienia wysyłania faksu

, aby wyświetlić menu Ustawienia wysyłania faksu.

5.

Dotknij opcji

Głośność wybierania faksu

, aby wyświetlić menu Głośność wybierania faksu.

6.

Dotknij opcji

WYŁ.

;

Niska

(ustawienie domyślne) lub

Wysoka

, aby ustawić głośność.

7.

Dotknij opcji

Zapisz

, aby zapisać ustawienie głośności.

64

Rozdział 2 Ustawianie konfiguracji faksu

PLWW