HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Aktywacja funkcji szybkiego wybierania numeru faksu

background image

Aktywacja funkcji szybkiego wybierania numeru faksu

Jeśli ta funkcja jest włączona, urządzenie wielofunkcyjne próbuje dopasować każdy wprowadzany
numer faksu do istniejących wpisów na liście szybkiego wybierania. Jeśli pasujący wpis zostanie
znaleziony, można go potwierdzić, a urządzenie wielofunkcyjne automatycznie dokończy operację
wysyłania faksu. Domyślnym ustawieniem tej funkcji jest

Wyłączony

.

Aktywacja funkcji szybkiego wybierania numeru faksu na urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP, M3027

MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730 MFP i z

serii CM6040 MFP

1.

Na panelu sterowania dotknij ikony

Administracja

, aby otworzyć menu Administracja.

2.

Przewiń i dotknij opcji

Konfiguracja wstępna

, a następnie opcji

Konfiguracja wysyłania

.

PLWW

Ustawianie konfiguracji faksu

53

background image

3.

Przewiń do opcji

Funkcja szybkiego wybierania numeru faksu

i dotknij jej.

4.

Dotknij opcji

Włącz

.

5.

Dotknij opcji

Zapisz

.

54

Rozdział 2 Ustawianie konfiguracji faksu

PLWW