HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Ustawienie trybu kompresji JBIG

background image

Ustawienie trybu kompresji JBIG

Włączenie kompresji JBIG może pomóc w obniżeniu opłat za telefon przez skrócenie czasu transmisji
faksu i dlatego jest to preferowane ustawienie. Kompresja JBIG może jednak powodować problemy ze
zgodnością przy komunikacji z niektórymi starszymi modelami faksów i w takim przypadku może zajść
potrzeba jej wyłączenia.

UWAGA:

Kompresja JBIG działa tylko wtedy, gdy zarówno wysyłające, jak i odbierające urządzenie

faksowe obsługuje kompresję JBIG.

Aby włączyć lub wyłączyć kompresję JBIG, należy wykonać następujące kroki.

Ustawianie trybu kompresji JBIG w urządzeniach HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp oraz HP Color

LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Naciśnij przycisk

Menu

na panelu sterowania, aby otworzyć menu główne.

2.

Dotknij opcji

FAKS

, aby otworzyć menu faksu.

3.

Dotknij opcji

OPCJONALNE USTAWIENIA FAKSU

, aby wyświetlić pozycje menu ustawień

opcjonalnych.

4.

Dotknij opcji

Kompresja JBIG

, aby obejrzeć te ustawienia.

5.

Dotknij opcji

WŁ.

(domyślna), aby włączyć kompresję JBIG, albo opcji

WYŁ.

, aby ją wyłączyć.

Ustawianie trybu kompresji JBIG na urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730 MFP i z serii CM6040 MFP

1.

Przewiń menu na panelu sterowania i dotknij ikony

Administracja

, aby otworzyć menu

Administracja.

2.

Przewiń do opcji

Konfiguracja wstępna

i dotknij jej.

3.

Przewiń do opcji

Konfiguracja faksu

i dotknij jej.

4.

Przewiń do opcji

Ustawienia wysyłania faksu

i dotknij jej.

5.

Dotknij opcji

Kompresja JBIG

, aby obejrzeć te ustawienia.

6.

Dotknij opcji

Włącz

(domyślna), aby włączyć kompresję JBIG, albo opcji

Wyłączony

, aby ją

wyłączyć.