HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Ustawienie trybu wybierania

background image

Ustawienie trybu wybierania

Ustawienie trybu wybierania służy do określania typu wybierania: tonowego (telefony z przyciskami) lub
impulsowego (telefony tarczowe).

Aby ustawić tryb wybierania, należy wykonać następujące kroki.

Ustawianie trybu wybierania w urządzeniach HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp oraz HP Color LaserJet

4730mfp i 9500mfp

1.

Naciśnij przycisk

Menu

na panelu sterowania, aby otworzyć menu główne.

2.

Dotknij opcji

FAKS

, aby otworzyć menu faksu.

3.

Przewiń do opcji

WYSYŁANIE FAKSU

i dotknij jej. Użyj przycisku strzałki w dół, aby przejść do

opcji

Tryb wybierania

.

4.

Dotknij opcji

Tryb wybierania

, aby wyświetlić ustawienia trybu wybierania.

5.

Dotknij opcji

Tonowe

(ustawienie domyślne), aby skonfigurować faks do wybierania tonowego,

albo opcji

Impulsowe

, aby ustawić wybieranie impulsowe.

Ustawianie wykrywania sygnału wybierania na urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730 MFP i z serii CM6040

MFP

1.

Przewiń menu na panelu sterowania i dotknij ikony

Administracja

, aby otworzyć menu

Administracja.

2.

Przewiń i dotknij opcji

Konfiguracja wstępna

, aby wyświetlić menu konfiguracji wstępnej.

3.

Dotknij opcji

Konfiguracja faksu

, aby otworzyć menu konfiguracji faksu.

PLWW

Ustawianie konfiguracji faksu

45

background image

4.

Dotknij opcji

Ustawienia wysyłania faksu

i użyj przycisku strzałki w dół, aby przejść do opcji

Tryb

wybierania

.

5.

Dotknij opcji

Tryb wybierania

, aby wyświetlić ustawienia trybu wybierania.

6.

Dotknij opcji

Tonowe

(ustawienie domyślne), aby skonfigurować faks do wybierania tonowego,

albo opcji

Impulsowe

, aby ustawić wybieranie impulsowe.

7.

Dotknij opcji

Zapisz

.