HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Zmiana ustawienia tła

background image

Zmiana ustawienia tła

W przypadku faksowania dokumentu drukowanego na kolorowym papierze można poprawić jakość
faksowanej kopii, usuwając tło, które może powodować smużenie lub zamazywanie faksu.

Zmiana ustawienia tła w urządzeniach HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp oraz HP Color LaserJet

4730mfp i 9500mfp

1.

Dotknij ikony

FAKS

na głównym ekranie panelu sterowania, aby otworzyć ekran faksu.

2.

Dotknij opcji

Ustawienia

, aby wyświetlić ekran Ustawienia.

3.

Dotknij opcji

Ustawienia faksu

, aby wyświetlić ekran Ustawienia faksu.

4.

Na karcie POPR. JAKOŚCI dotknij strzałki w lewo, aby uwypuklić tło, lub strzałki w prawo, aby
zredukować tło.

5.

Dotknij opcji

OK

, aby zatwierdzić to ustawienie.

Zmiana ustawienia tła na urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730 MFP i z serii CM6040 MFP

1.

Dotknij ikony

FAKS

na panelu sterowania, aby wyświetlić ekran faksu.

2.

Przewiń do opcji

Więcej opcji

i dotknij jej.

3.

Przewiń do opcji

Regulacja obrazu

i dotknij jej.

4.

Przewiń do opcji

Czyszczenie tła

i dotknij jej.

5.

Dotknij strzałki w lewo lub strzałki w prawo, aby zmienić ustawienie tła.

6.

Dotknij opcji

OK

, aby zatwierdzić to ustawienie.