HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Ustawianie trybu korekcji błędów

background image

Ustawianie trybu korekcji błędów

Przystawka faksująca standardowo kontroluje sygnał linii telefonicznej podczas wysyłania lub odbioru
faksu. Jeśli podczas transmisji zostanie wykryty błąd, a włączono ustawienie korekcji błędów,
przystawka faksująca może zażądać, aby błędna część faksu została wysłana ponownie.

Korekcję błędów należy wyłączyć tylko wtedy, gdy występują problemy z wysłaniem lub odbiorem faksu
i jeśli błędy transmisji są do zaakceptowania. Wyłączenie tego ustawienia może okazać się przydatne
w przypadku wysyłania faksu do innego kraju/regionu lub odbierania faksu z zagranicy, albo jeśli
używane jest satelitarne połączenie telefoniczne.

Ustawianie trybu korekcji błędów w urządzeniach HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp oraz HP Color

LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Naciśnij przycisk

Menu

na panelu sterowania, aby otworzyć menu główne.

2.

Dotknij opcji

FAKS

, aby otworzyć menu faksu.

3.

Dotknij opcji

OPCJONALNE USTAWIENIA FAKSU

, aby wyświetlić pozycje menu ustawień

opcjonalnych.

4.

Dotknij opcji

TRYB KOREKCJI BŁĘDÓW

, aby obejrzeć te ustawienia.

5.

Dotknij opcji

WŁ.

(ustawienie domyślne), aby włączyć tryb korekcji błędów, albo opcji

WYŁ.

, aby

go wyłączyć.

Ustawianie trybu korekcji błędów na urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730 MFP i z serii CM6040 MFP

1.

Przewiń menu na panelu sterowania i dotknij ikony

Administracja

, aby otworzyć menu

Administracja.

2.

Dotknij opcji

Konfiguracja wstępna

, aby wyświetlić menu ustawień konfiguracyjnych, a następnie

dotknij opcji

Konfiguracja faksu

.

3.

Dotknij opcji

Ustawienia wysyłania faksu

, aby obejrzeć te ustawienia.

4.

Dotknij opcji

TRYB KOREKCJI BŁĘDÓW

, aby obejrzeć te ustawienia.

5.

Dotknij opcji

Włączony

(ustawienie domyślne), aby włączyć tryb korekcji błędów, albo opcji

Wyłączony

, aby go wyłączyć.

PLWW

Ustawianie trybu korekcji błędów

63