HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Usuwanie numerów z listy zablokowanych numerów faksów

background image

Usuwanie numerów z listy zablokowanych numerów faksów

Usuwanie numerów z listy zablokowanych numerów faksów w urządzeniach HP LaserJet 4345mfp i

9040/9050mfp oraz HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Naciśnij przycisk

Menu

na panelu sterowania, aby otworzyć menu główne.

2.

Dotknij opcji

FAKS

, aby otworzyć menu faksu.

3.

Przewiń do opcji

ODBIERANIE FAKSU

i dotknij jej.

4.

Dotknij opcji

Lista zablokowanych faksów

, aby otworzyć menu zablokowanych faksów.

5.

Dotknij opcji

Usuń zablokowany numer

, aby wyświetlić listę zablokowanych numerów telefonów.

6.

Przewiń listę numerów, aby podświetlić numer przeznaczony do usunięcia, a następnie dotknij
tego numeru telefonu, aby go usunąć. Powtórz ten krok dla każdego numeru, który ma zostać
usunięty z listy.

7.

Dotknij opcji

OK

, aby zakończyć.

Usuwanie numerów z listy zabkolowanych numerów faksów na urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP,

M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730

MFP i z serii CM6040 MFP

1.

Przewiń menu na panelu sterowania i dotknij ikony

Administracja

, aby otworzyć menu

Administracja.

2.

Przewiń do opcji

Konfiguracja wstępna

i dotknij jej.

3.

Dotknij opcji

Konfiguracja faksu

.

4.

Przewiń do opcji

Ustawienia odbierania faksu

i dotknij jej.

5.

Przewiń i dotknij opcji

Lista zablokowanych faksów

, aby otworzyć menu zablokowanych faksów.

PLWW

Ustawienia odbioru faksów

59

background image

6.

Dotknij opcji

Usuń zablokowany numer

, aby udostępnić klawiaturę.

7.

Wpisz numer i dotknij przycisku

OK

.

8.

Aby dodać więcej numerów, powtórz kroki 5 i 6.