HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Ustawienie liczby sygnałów dzwonka do odebrania

background image

Ustawienie liczby sygnałów dzwonka do odebrania

Ustawienie liczby dzwonków przed odebraniem faksu określa liczbę dzwonków telefonu przed
odpowiedzią faksu na połączenie.

UWAGA:

Domyślny zakres ustawienia liczby dzwonków przed odebraniem zależy od kraju/regionu.

Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem w urządzeniach HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp oraz

HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Naciśnij przycisk

Menu

na panelu sterowania, aby otworzyć menu główne.

2.

Dotknij opcji

FAKS

, aby otworzyć menu faksu.

3.

Przewiń do opcji

ODBIERANIE FAKSU

i dotknij jej.

4.

Dotknij opcji

Dzwonków do odebrania

, aby wyświetlić ekran konfiguracji liczby dzwonków przed

odebraniem.

5.

Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół wybierz liczbę dzwonków, a następnie dotknij
przycisku

OK

.

Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem na urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730 MFP i z serii

CM6040 MFP

1.

Na panelu sterowania dotknij ikony

Administracja

, aby otworzyć menu Administracja.

2.

Przewiń i dotknij opcji

Konfiguracja wstępna

, a następnie

Konfiguracja faksu

, aby otworzyć menu

faksu.

3.

Przewiń do opcji

Ustawienia odbierania faksu

i dotknij jej.

4.

Dotknij opcji

Dzwonków do odebrania

, aby wyświetlić ekran konfiguracji liczby dzwonków przed

odebraniem.

5.

Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół wybierz liczbę dzwonków (ustawieniem domyślnym
jest 2), a następnie dotknij przycisku

OK

.

6.

Dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę.

7.

Wpisz liczbę dzwonków (1–9), a następnie dotknij przycisku

OK

.

8.

Dotknij opcji

Zapisz

.