HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - HP Web Jetadmin

background image

HP Web Jetadmin

Aby uzyskać dostęp do ustawień faksu analogowego urządzenia MFP za pomocą programu HP Web
Jetadmin, należy wykonać następujące kroki. Szczegółowe informacje dotyczące programu HP Web
Jetadmin znajdują się w Podręcznej instrukcji programu HP Web Jetadmin.

1.

Uruchom program HP Web Jetadmin.

2.

W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie w polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie urządzeń
wpisz adres IP urządzenia MFP, a następnie kliknij przycisk Przejdź, aby w prawym okienku
wyświetlić stan urządzenia. Z rozwijanego menu stanu w tym panelu wybierz opcję Wysyłanie
cyfrowe i faks
.

42

Rozdział 2 Ustawianie konfiguracji faksu

PLWW

background image

3.

Skonfiguruj opcje w sekcji Ustawienia faksu lub Zaawansowane ustawienia faksu. Aby uzyskać
informacje dotyczące konkretnego ustawienia, wybierz pomoc kontekstową obok ustawienia.

4.

Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach kliknij przycisk Zastosuj, aby je zaakceptować.

Oprócz konfigurowania pojedynczego urządzenia MFP można również przeprowadzić konfigurację
wielu urządzeń. W trybie wielu urządzeń można skonfigurować jednocześnie kilka urządzeń MFP.
Informacje dotyczące tej funkcji znaleźć można w Podręcznej instrukcji programu HP Web
Jetadmin
.