Ajutor HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

Accesoriu 300 de fax analogic pentru

echipamentul HP LaserJet MFP

Ghidul faxului

background image

Drepturi de autor şi licenţă

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea
fără permisiunea prealabilă în scris sunt
interzise, cu excepţia permisiunilor acordate
prin legile drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi
modificate fără notificare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele stabilite în declaraţiile
exprese de garanţie, care însoţesc aceste
produse şi servicii. Nici o prevedere a
prezentului document nu poate fi interpretată
drept garanţie suplimentară. Compania HP
nu va răspunde pentru nici o omisiune sau
eroare tehnică sau editorială din prezentul
document.

Edition 1, 04/2008

Cod produs: Q3701-91079

Menţionări ale mărcilor comerciale

Microsoft® şi Windows® sunt mărci
comerciale ínregistrate ín S.U.A. ale
Microsoft Corporation.

Toate produsele menţionate ín acest
document pot fi mărci comerciale ale firmelor
respective.

Este posibil ca legislaţia dintr-o ţară/regiune
să interzică utilizarea acestui produs ín afara
ţărilor/regiunilor specificate. În majoritatea
ţărilor/regiunilor este interzisă de lege
conectarea echipamentelor de
telecominicaţii neaprobate (aparate de fax)
la reţele telefonice publice.

ENERGY STAR® şi sigla ENERGY STAR®
sunt mărci comerciale ínregistrate ín S.U.A
ale United States Environmental Protection
Agency (Agenţia pentru protecţia mediului
din S.U.A.).

background image

Cuprins

1 Configurare

Părţile incluse cu accesoriul de fax ...................................................................................................... 2
Instalarea accesoriului de fax ............................................................................................................... 3

Instalarea/ínlocuirea accesoriului de fax ín HP LaserJet 9040/9050mfp ............................. 3
Instalarea/ínlocuirea accesoriului de fax ín echipamentul HP LaserJet 4345mfp ............... 6
Instalarea/ínlocuirea accesoriului de fax ín echipamentul HP LaserJet M4345 MFP ........ 10
Instalarea/ínlocuirea accesoriului de fax ín echipamentul HP Color LaserJet 4730mfp
şi HP Color LaserJet CM4730 MFP ................................................................................... 12
Instalarea/înlocuirea accesoriului de fax în echipamentele HP LaserJet M5025 MFP şi
M5035 MFP ....................................................................................................................... 20
Instalarea/ínlocuirea accesoriului de fax ín HP Color LaserJet CM6040 MFP Series ....... 23
Instalarea/ínlocuirea accesoriului de fax la HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP ........ 31

Verificarea funcţionării faxului ............................................................................................................ 35
Setări de fax obligatorii ....................................................................................................................... 36

Expertul de configurare a faxului ....................................................................................... 36
Accesarea meniului setărilor de fax ................................................................................... 36
Setarea sau verificarea datei şi orei pentru echipamentele HP LaserJet 4345mfp şi
9040/9050mfp şi HP Color LaserJet 4730mfp şi 9500mfp ................................................ 37
Setarea sau verificarea datei şi orei la HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345
MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP şi HP Color LaserJet
CM4730 MFP şi CM6040 MFP Series ............................................................................... 37
Setarea, verificarea sau modificarea ţării/regiunii pentru echipamentul MFP/accesoriul
de fax ................................................................................................................................. 37
Setarea antetului de fax ..................................................................................................... 38

2 Configurarea setărilor de fax

Configurarea faxului de la distanţă ..................................................................................................... 42

Browserul Web .................................................................................................................. 42
HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 42
HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility (Utilitar de configurare a
software-ului de trimitere digitală de la echipamentul HP MFP) ........................................ 43

Setările pentru trimiterea faxurilor ...................................................................................................... 44

Setarea detectării tonului de apelare ................................................................................. 44
Setarea antetului suprapus (la faxuri trimise) .................................................................... 44
Setarea modului de apelare ............................................................................................... 45

ROWW

iii

background image

Setarea unui prefix de apelare ........................................................................................... 46
Setarea regulilor de reapelare ........................................................................................... 47

Setarea reapelării la ton de ocupat ................................................................... 47
Setarea reapelării pentru cazul când nu se răspunde ....................................... 47
Setarea intervalului de reapelare ...................................................................... 48

Setarea rezoluţiei faxurilor trimise ..................................................................................... 49
Setarea codurilor de taxare ............................................................................................... 50
Setarea modului de comprimare JBIG ............................................................................... 51
Modificarea setării de claritate ........................................................................................... 51
Modificarea setării de fundal .............................................................................................. 52
Modificarea setării de luminozitate/íntunecare .................................................................. 53
Activarea opţiunii Fax Number Confirmation (Confirmare număr de fax) .......................... 53
Activarea opţiunii Fax Number Speed Dial Matching (Potrivire apelare rapidă număr
fax) ..................................................................................................................................... 54

Setări pentru primirea faxurilor ........................................................................................................... 55

Setarea numărului de apelări până la răspuns .................................................................. 55
Marcarea faxurilor primite (faxuri de intrare) ...................................................................... 55
Setarea potrivirii ín pagină ................................................................................................. 56
Setarea tăvii pentru hârtie .................................................................................................. 57
Setarea coşului de destinaţie ............................................................................................. 57
Blocarea faxurilor la intrare ................................................................................................ 58

Crearea unei liste de faxuri blocate ................................................................... 58
Eliminarea numerelor din lista de faxuri blocate ............................................... 59
Ştergerea tuturor numerelor din lista de faxuri blocate ..................................... 60

Iniţierea primirii cu interogare ............................................................................................ 60
Modificarea setărilor de notificare ...................................................................................... 61

Setarea modului de corectare a erorilor ............................................................................................. 63
Setarea volumului modemului ............................................................................................................ 64
Setarea volumului soneriei ................................................................................................................. 65

3 Utilizarea faxului

Ecranul cu caracteristici de fax ........................................................................................................... 68

Ecranul cu caracteristici de fax al echipamentelor HP LaserJet 4345mfp şi
9040/9050mfp sau HP Color LaserJet 4730mfp şi 9500mfp ............................................. 68
Ecranul cu caracteristici de fax la echipamentul HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP şi la HP Color
LaserJet CM4730 MFP şi CM6040 MFP Series ................................................................ 69

Bara mesajelor de stare ..................................................................................................................... 71
Trimiterea unui fax .............................................................................................................................. 72

Trimiterea unui fax – introducerea manuală a numerelor .................................................. 72
Trimiterea unui fax prin apelare rapidă .............................................................................. 75
Trimiterea unui fax utilizând apelarea rapidă cu o singură atingere .................................. 77
Căutarea unei liste de apelare rapidă după nume ............................................................. 78
Trimiterea unui fax utilizând numere din agenda telefonică .............................................. 79

iv

ROWW

background image

Căutarea ín agenda telefonică de fax ín DSS ................................................................... 81

Revocarea unui fax ............................................................................................................................ 83

Revocarea transmisiei de fax curente ............................................................................... 83
Revocarea tuturor faxurilor ín aşteptare ............................................................................ 83

Primirea faxurilor ................................................................................................................................ 85
Crearea şi ştergerea listelor de apelare rapidă .................................................................................. 86

Crearea unei liste de apelare rapidă .................................................................................. 86
Ştergerea unei liste de apelare rapidă ............................................................................... 87
Ştergerea unui singur număr din lista de apelare rapidă ................................................... 87
Adăugarea unui număr la o listă existentă de apelare rapidă ............................................ 88

Asocierea listelor de apelare rapidă la tastele directe ........................................................................ 89

Asocierea unei apelări rapide la o tastă directă, la echipamentele HP LaserJet 4345mfp
şi 9040/9050mfp, şi la HP Color LaserJet 4730mfp şi 9500mfp ........................................ 89
Ştergerea sau reasocierea listelor de apelare rapidă la taste directe, la echipamentele
HP LaserJet 4345mfp şi 9040/9050mfp, şi la HP Color LaserJet 4730mfp şi
9500mfp ............................................................................................................................. 89

Apeluri vocale şi reíncercări ............................................................................................................... 90

Fax Call Report (Raport apeluri de fax) ............................................................................. 90
Fax Activity Log (Jurnalul activităţilor de fax) ..................................................................... 90
T.30 Report (Raport T.30) ................................................................................................. 90

Setări securizate ................................................................................................................................. 91

Modificarea codului PIN ..................................................................................................... 91

Setarea redirecţionării faxurilor .......................................................................................................... 93
Programarea imprimării faxurilor (blocarea memoriei) ....................................................................... 95

Caracteristica de imprimare a faxurilor - comportament .................................................... 95
Activarea sau dezactivarea programării pentru imprimarea faxurilor ................................ 96
Crearea unei programări pentru imprimarea faxurilor ........................................................ 97

Utilizarea faxului ín reţele VoIP ........................................................................................................ 100

4 Rezolvarea problemelor legate de fax

Faxul este configurat corect? ........................................................................................................... 102

Ce tip de linie telefonică utilizaţi? ..................................................................................... 102
Utilizaţi un dispozitiv de protecţie la supratensiune? ....................................................... 102
Utilizaţi un serviciu de mesagerie vocală al unei companii de telefonie sau un robot
telefonic? ......................................................................................................................... 102

Verificarea stării accesoriului de fax ................................................................................................. 103
Caracteristica de fax nu funcţionează .............................................................................................. 104
Probleme generale de fax ................................................................................................................ 105
Probleme la primirea faxurilor .......................................................................................................... 107
Probleme la trimiterea faxurilor ........................................................................................................ 109
Coduri de eroare .............................................................................................................................. 110
Mesaje de eroare fax ........................................................................................................................ 111

Mesaje referitoare la trimiterea faxurilor .......................................................................... 112
Mesaje referitoare la primirea faxurilor ............................................................................ 113

ROWW

v

background image

Jurnale şi rapoarte de fax ................................................................................................................. 115

Imprimarea raportului apelurilor de fax (inclusiv miniatura) ............................................. 115

Pentru a programa imprimarea raportului apelurilor de fax ............................. 116

Imprimarea jurnalului activităţilor de fax .......................................................................... 117
Imprimarea raportului codurilor de taxare ........................................................................ 118
Golirea jurnalului activităţilor de fax şi a raportului codurilor de taxare ............................ 119
Imprimarea raportului listă de faxuri blocate .................................................................... 120
Imprimarea raportului listă de apelări rapide ................................................................... 120

Setări de service ............................................................................................................................... 121
Upgrade la firmware ......................................................................................................................... 123

Anexa A Service şi asistenţă

Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard .............................................................................. 126
Asistenţă pentru clienţii HP .............................................................................................................. 127

World Wide Web .............................................................................................................. 127
E-mail ............................................................................................................................... 127
Telefon ............................................................................................................................. 127

Anexa B Specificaţii

Specificaţii de produs pentru accesoriul de fax ................................................................................ 130
Piese de schimb şi accesorii ............................................................................................................ 131

Anexa C Informaţii despre reglementări

Programul de supraveghere a produselor ín relaţia cu mediul ......................................................... 134
Declaraţie de conformitate ............................................................................................................... 135
US Federal Communications Commission ....................................................................................... 136

FCC Part 15 Compliance Statement ............................................................................... 136
FCC Part 68 Telecom ...................................................................................................... 136
Telephone Consumer Protection Act (US) ...................................................................... 137

Canadian Department of Communications ...................................................................................... 138

Canadian Limitations Notice ............................................................................................ 138

Alte informaţii despre reglementări ................................................................................................... 139

Informaţii referitoare la reglementări pentru ţările/regiunile din UE ................................. 139
New Zealand Telecom Warning Notice ........................................................................... 139
South African Notice ........................................................................................................ 140
TAIWAN BSMI Class A Warning ..................................................................................... 140

Index ................................................................................................................................................................. 141

vi

ROWW

background image

1