HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Instalarea/ínlocuirea accesoriului de fax ín echipamentul HP LaserJet 4345mfp

background image

Instalarea/ínlocuirea accesoriului de fax ín echipamentul HP LaserJet

4345mfp

Această procedură furnizează informaţii despre modul de instalare a plăcii de fax ín HP LaserJet
4345mfp.

Placa de fax se instalează pe placa formatorului din echipamentul MFP, la care se ajunge prin scoaterea
unui panou lateral al echipamentului MFP. Pentru a instala placa de fax, efectuaţi paşii următori.

1.

Despachetaţi placa de fax din cutie, dar nu o scoateţi din punga antistatică.

2.

Setaţi comutatorul echipamentului MFP pe ínchis şi deconectaţi cablul de c.a.

3.

Găsiţi placa formatorului (1) din spatele imprimantei.

4.

Pentru acces la placa formatorului, găsiţi capacul detaşabil (2) din partea laterală a echipamentului
MFP.

6

Capitolul 1 Configurare

ROWW

background image

5.

Scoateţi capacul lateral punând degetele ín zona ştanţată (2) şi trăgând, pentru a-l glisa ínapoi şi
a-l scoate din imprimantă.

NOTĂ:

Nu este necesar să scoateţi nici un cablu din formator pentru această procedură.

Figura 1-7

Capacul formatorului echipamentului MFP - HP LaserJet 4345mfp (vedere din spate)

ROWW

Instalarea accesoriului de fax

7

background image

6.

Deschideţi uşa carcasei formatorului (1) trăgând de mânerul uşii (2) şi deschideţi (3) uşa.

Figura 1-8

Uşa carcasei formatorului - HP LaserJet 4345mfp

Placa de fax conţine părţi care sunt sensibile la descărcări electrostatice (ESD). Când scoateţi
accesoriul de fax din punga antistatică şi ín timpul instalării lui, utilizaţi protecţie antistatică precum
un cablu de ímpământare conectat la o componentă metalică de ímpământare, precum cadrul
metalic al echipamentului MFP, sau atingeţi cadrul metalic de ímpământare cu mâna ín timpul
instalării plăcii de fax.

NOTĂ:

Dacă instalaţi faxul pentru prima dată, ínainte de a insera placa de fax ín formator, scoateţi

capacul mic din deschizătura pentru mufă telefonică de pe panoul din spate al formatorului.

NOTĂ:

Dacă ínlocuiţi o placă de fax existentă, scoateţi placa de ínlocuit din formator.

NOTĂ:

În timp ce manevraţi placa de fax, nu apăsaţi componenta galbenă de pe placă, deoarece

se poate deteriora, provocând o funcţionare incorectă a faxului.

7.

Scoateţi placa de fax din punga antistatică.

8

Capitolul 1 Configurare

ROWW

background image

8.

Inseraţi conectorul plăcii de fax (1) ín conectorul pentru fax al formatorului (2). Conectorul (2) de
pe placa formatorului este etichetat „FAX ACCESSORY” (Accesoriu de fax). Capetele plăcii trebuie
să gliseze pe cele două ghidaje (3) şi să facă „clic” când se aşează corect pe poziţie.

Verificaţi că accesoriul este bine poziţionat. Conectorul pentru telefon (4) de pe placa de fax trebuie
să fie aliniat cu deschizătura (5) din spatele carcasei formatorului.

Figura 1-9

Instalarea plăcii de fax pe formator - HP LaserJet 4345mfp

9.

Închideţi uşa carcasei formatorului şi ínlocuiţi capacul formatorului echipamentului MFP.

NOTĂ:

Când conectaţi accesoriul de fax la o linie telefonică, asiguraţi-vă că linia telefonică

utilizată pentru accesoriul de fax este o linie dedicată, care nu este utilizată de alte dispozitive.
Această linie trebuie să fie o linie analogică, deoarece faxul nu va funcţiona corect dacă este
conectat la unele sisteme digitale PBX. Dacă nu sunteţi siguri ce tip de linie telefonică aveţi,
contactaţi furnizoul dumneavoastră de telefonie. De asemenea, HP recomandă utilizarea cablului
telefonic livrat ímpreună cu accesoriul de fax pentru a asigura că accesoriul funcţionează corect.

NOTĂ:

Priza telefonică de perete este electrificată şi este posibil să vă curentaţi dacă atingeţi

firele conectorului. Când instalaţi cablul telefonic, nu atingeţi priza de perete a telefonului sau, dacă
aţi conectat cablul telefonic mai íntâi la priza de perete, nu atingeţi firele conectorului de la capătul
celălalt al cablului telefonic.

ROWW

Instalarea accesoriului de fax

9

background image

10.

Conectaţi un conector al cablului telefonic (1) ín conectorul FAX (2). Împingeţi-l până face „clic”.

Figura 1-10

Realizarea conexiunilor prin cablu - HP LaserJet 4345mfp

11.

Conectaţi celălalt capăt al cablului telefonic ín priza telefonică de perete. Împingeţi conectorul până
când auziţi un clic sau până când conectorul este poziţionat ferm. Deoarece există tipuri diferite
de conectori ín funcţie de ţară/regiune, conectorul poate să facă sau nu un clic atunci când este
conectat.

12.

Conectaţi cablul de alimentare al echipamentului MFP şi setaţi comutatorul pe deschis.

Acest lucru va finaliza instalarea plăcii de fax. După aceea, este necesar să verificaţi că faxul a fost
instalat corect şi este operaţional, consultaţi

Verificarea funcţionării faxului, la pagina 35

.