HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Instalarea/ínlocuirea accesoriului de fax ín HP LaserJet 9040/9050mfp

background image

Instalarea/ínlocuirea accesoriului de fax ín HP LaserJet 9040/9050mfp

Această procedură furnizează informaţii despre cum să instalaţi sau să ínlocuiţi placa de fax ín
HP LaserJet 9040/9050mfp.

NOTĂ:

Dacă aţi achiziţionat echipamentul MFP cu accesoriul de fax instalat, nu este necesar să

efectuaţi această instalare hardware; totuşi, va fi necesar să conectaţi cablul de telefon aşa cum este
descris ín paşii 10 şi 11 ai acestei proceduri şi, de asemenea, va fi necesar să realizaţi setările de
configurare obligatorii. Consultaţi

Setări de fax obligatorii, la pagina 36

.

Placa accesoriului de fax este instalată pe placa formatorului din echipamentul MFP, care trebuie scoasă
pentru a instala placa de fax. Pentru a instala sau a ínlocui o placă de fax existentă, efectuaţi paşii
următori.

NOTĂ:

Accesoriul de fax este acceptat şi de echipamentele M3035xs MFP şi M3027x MFP, fiind

instalat din fabrică. Este valabil şi pentru Color LaserJet 9500mfp.

1.

Despachetaţi placa de fax din cutie. Nu scoateţi placa de fax din punga antistatică.

2.

Setaţi comutatorul de alimentare a echipamentului MFP pe ínchis şi deconectaţi cablul de c.a.

3.

Găsiţi placa formatorului. Placa formatorului este ataşată pe o placă din metal (1) amplasată pe
partea stângă a echipamentului MFP, spre spatele acestuia.

Figura 1-2

Amplasarea formatorului la HP LaserJet 9040/9050mfp

ROWW

Instalarea accesoriului de fax

3

background image

4.

Deconectaţi toate cablurile (2) de la formator (1). Reţineţi de unde sunt scoase cablurile pentru a
vă asigura că le reinstalaţi ín aceleaşi amplasări.

NOTĂ:

Dacă este prima dată când se instalează faxul, ínainte de a insera placa de fax ín

formator, índepărtaţi capacul mic din deschizătura pentru mufă de telefon de pe panoul din spate
al formatorului.

Placa formatorului conţine părţi care sunt sensibile la descărcări electrostatice (ESD). Când
manevraţi placa formatorului, utilizaţi protecţie antistatică, precum un cablu de ímpământare
conectat la cadrul metalic al echipamentului MFP, sau ţineţi cadrul metalic cu mâna. De asemenea,
evitaţi atingerea componentelor de pe placă.

5.

Deşurubaţi cele două şuruburi imbus (3) din partea de sus şi de jos a plăcii formatorului şi trageţi
placa şi circuitul (1) din echipamentul MFP. Aşezaţi placa formatorului pe o suprafaţă plană, rău
conductoare de curent.

Figura 1-3

Scoaterea formatorului din HP LaserJet 9040/9050mfp

Placa de fax conţine părţi care sunt sensibile la descărcări electrostatice (ESD). Când scoateţi
placa de fax din punga antistatică şi ín timp ce o instalaţi, utilizaţi protecţie antistatică precum un
cablu de ímpământare conectat la o componentă metalică de ímpământare, precum cadrul metalic
al echipamentului MFP, sau atingeţi cadrul metalic de ímpământare cu mâna. De asemenea, evitaţi
atingerea componentelor de pe placă.

NOTĂ:

Dacă ínlocuiţi o placă de fax existentă, scoateţi placa de ínlocuit din formator.

NOTĂ:

În timp ce manevraţi placa de fax, nu apăsaţi pe componenta galbenă de pe placă,

deoarece se poate deteriora, provocând o funcţionare incorectă a faxului.

4

Capitolul 1 Configurare

ROWW

background image

6.

Scoateţi accesoriul de fax din punga antistatică.

7.

Inseraţi conectorul cardului de fax (1) ín conectorul formatorului de fax (2). Conectorul de pe placa
formatorului este etichetat „FAX ACCESSORY” (Accesoriu de fax). Când inseraţi placa ín conector,
capetele plăcii trebuie să gliseze pe cele două ghidaje ale plăcii (3) şi să facă „clic” când este bine
amplasată pe poziţie ín conector.

Verificaţi că accesoriul este amplasat ín siguranţă. Conectorul pentru telefon de pe placa de fax
trebuie să fie aliniat cu deschizătura din spatele cutiei formatorului.

Figura 1-4

Instalarea plăcii de fax pe placa formatorului din echipamentul HP LaserJet

9040/9050mfp

Montaţi la loc formatorul ín echipamentul MFP.

Figura 1-5

Reinstalarea formatorului ín HP LaserJet 9040/9050mfp.

8.

Reconectaţi orice cabluri (4) eliminate din formator ín pasul 4.

NOTĂ:

Când conectaţi placa de fax la o linie de telefon, asiguraţi-vă că linia telefonică utilizată

este una dedicată, analogică, cu un singur canal, neutilizată de alte dispozitive. Această linie
trebuie să fie o linie analogică, deoarece faxul nu va funcţiona corect dacă este conectat la unele
sisteme digitale PBX. Dacă nu sunteţi siguri ce tip de linie telefonică aveţi, contactaţi furnizoul
dumneavoastră de telefonie. De asemenea, HP recomandă utilizarea cablului telefonic livrat
ímpreună cu accesoriul de fax pentru a asigura că accesoriul funcţionează corect.

ROWW

Instalarea accesoriului de fax

5

background image

NOTĂ:

Priza telefonică de perete este electrificată şi este posibil să vă curentaţi dacă o atingeţi.

Când instalaţi cablul telefonic, nu atingeţi priza telefonică de perete sau, dacă aţi conectat cablul
telefonic mai íntâi la priza de perete, nu atingeţi firele mufei din celălalt capăt al cablului telefonic.

9.

Conectaţi conectorul cablului telefonic (1) ín conectorul FAX (2) de pe placa formatorului. Împingeţi
conectorul până face „clic”.

NOTĂ:

Conectorul LAN şi conectorul pentru cablu telefonic sunt asemănătoare. Asiguraţi-vă că

aţi conectat mufa cablului de reţea (3) ín conectorul LAN şi mufa cablului telefonic (1) ín conectorul
FAX (2). Reţineţi că conectorul LAN este mai mare decât conectorul pentru cablu telefonic.

Figura 1-6

Realizarea conexiunilor prin cablu la formator pentru HP LaserJet 9040/9050mfp

10.

Conectaţi celălalt capăt al cablului telefonic ín priza telefonică de perete. Împingeţi conectorul până
când auziţi un clic sau până când conectorul este poziţionat ferm. Deoarece există tipuri diferite
de conectori ín funcţie de ţară/regiune, conectorul poate să facă sau nu un clic atunci când este
conectat.

11.

Conectaţi cablul de alimentare al echipamentului MFP şi setaţi comutatorul pe deschis.

Acest lucru va finaliza instalarea plăcii de fax. După aceea, este necesar să verificaţi că faxul a fost
instalat corect şi este operaţional. Consultaţi

Verificarea funcţionării faxului, la pagina 35

.