HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Expertul de configurare a faxului

background image

Expertul de configurare a faxului

Expertul de configurare a faxului indică utilizatorilor procedura pas cu pas de configurare a setărilor de
fax care sunt necesare pentru a utiliza caracteristica de fax. Dacă setările nu sunt configurate,
caracteristica de fax este dezactivată. Lista următoare prezintă setările de fax configurate prin utilizarea
expertului:

Locaţia (ţara/regiunea)

Numărul de telefon de fax

Numele firmei

Aceste informaţii sunt utilizate ín antetul de fax, care se imprimă pe toate faxurile trimise.

Expertul se deschide la pornirea dispozitivului. Puteţi alege să utilizaţi expertul sau să ieşiţi din expert
pentru a configura setările mai târziu.

NOTĂ:

Setările configurate utilizând expertul pe panoul de control ignoră orice setări efectuate ín

serverul Web íncorporat.