HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Setarea antetului de fax

background image

Setarea antetului de fax

Setarea antet de fax se utilizează pentru a seta un număr de telefon şi un nume de firmă care vor fi
amplasate ín antetul de fax. Aceste informaţii sunt obligatorii şi trebuie să fie setate.

Dacă pictograma de fax apare pe ecranul panoului de control şi nu are scris pe ea Not Configured
(Neconfigurat) şi/sau nu este marcată cu gri, aţi terminat toată configurarea obligatorie. Pentru a trimite
un fax, consultaţi

Utilizarea faxului, la pagina 67

pentru informaţii despre trimiterea faxurilor.

Setarea, verificarea sau modificarea antetului de fax pentru faxurile care se trimit de la echipamentele

HP LaserJet 4345mfp şi 9040/9050mfp sau HP Color LaserJet 4730mfp şi 9500mfp

1.

De la panoul de control, apăsaţi butonul

Menu (Meniu)

pentru a afişa meniul principal.

2.

Atingeţi

FAX

pentru a afişa meniul de fax.

3.

Atingeţi

FAX SETUP REQUIRED (CONFIGURARE OBLIGATORIE FAX)

pentru a afişa meniul

setărilor obligatorii.

4.

Atingeţi

Fax Header (Antet fax)

pentru a afişa setările.

5.

Atingeţi

Phone Number (Număr de telefon)

pentru a afişa tastatura.

6.

Introduceţi un număr de telefon, apoi atingeţi

OK

pentru a reveni la meniul Antet fax.

38

Capitolul 1 Configurare

ROWW

background image

7.

Atingeţi

Company Name (Nume firmă)

pentru a afişa tastatura.

8.

Tastaţi numele firmei, apoi atingeţi

OK

pentru a finaliza setarea.

Setarea, verificarea sau modificarea antetului de fax pentru HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP şi HP Color LaserJet CM4730 MFP şi CM6040 MFP

Series

1.

De la panoul de control, defilaţi şi atingeţi pictograma

Administration (Administrare)

pentru a

deschide meniul Administrare.

2.

Defilaţi şi atingeţi

Initial Setup (Configurare iniţială)

pentru a afişa meniul Configurare iniţială.

3.

Atingeţi

Fax Setup (Configurare fax)

pentru a afişa meniul Configurare fax.

4.

Atingeţi

Required Settings (Setări obligatorii)

pentru a afişa meniul Setări obligatorii.

5.

Atingeţi

Fax Header Information (Informaţii antet fax)

pentru a afişa informaţiile despre antet.

6.

Atingeţi

Phone Number (Număr de telefon)

pentru a afişa ecranul Număr de telefon.

7.

Atingeţi caseta text pentru a afişa tastatura.

8.

Utilizând tastatura, introduceţi numărul de telefon, apoi atingeţi

OK

.

9.

Atingeţi

Save (Salvare)

pentru a salva numărul de telefon din antet.

10.

Atingeţi

Company Name (Nume firmă)

şi repetaţi procesul.

ROWW

Setări de fax obligatorii

39

background image

40

Capitolul 1 Configurare

ROWW

background image

2