HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Configurarea setărilor de fax

background image

Configurarea setărilor de fax

Acest capitol descrie setările de configurare pentru accesoriul de fax al echipamentului MFP, pe care
le accesaţi prin meniul de fax de pe panoul de control. În completare la panoul de control, aveţi
posibilitatea să accesaţi aceste setări prin intermediul instrumentelor de configurare de la distanţă.

NOTĂ:

Pentru informaţii despre următoarele setări, consultaţi

Configurare, la pagina 1

. Următoarele

setări de fax sunt descrise ín primul capitol şi nu sunt incluse aici: Revocarea faxurilor; Setarea datei şi
orei; Setarea locaţiei; Setarea antetului.

ROWW

41