HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Marcarea faxurilor primite (faxuri de intrare)

background image

Marcarea faxurilor primite (faxuri de intrare)

Setarea marcării faxurilor primite activează sau dezactivează marcarea faxurilor la intrare. Prin marcare
se imprimă data, ora, numărul de telefon şi numărul de pagină pe fiecare pagină de intrare.

Marcarea faxurilor primite (faxuri de intrare) la echipamentele HP LaserJet 4345mfp şi 9040/9050mfp şi la

HP Color LaserJet 4730mfp şi 9500mfp

1.

De la panoul de control, apăsaţi butonul

Menu (Meniu)

pentru a deschide meniul principal.

2.

Atingeţi

FAX

pentru a deschide meniul de fax.

ROWW

Setări pentru primirea faxurilor

55

background image

3.

Defilaţi şi atingeţi

FAX RECEIVE (PRIMIRE FAX)

pentru a vedea setările Fax Receive (Primire

fax).

4.

Defilaţi şi atingeţi

Stamp Received Faxes (Marcare faxuri primite)

pentru a vedea setările.

5.

Atingeţi

No (Nu)

(implicit) pentru a dezactiva marcarea, sau atingeţi

Yes (Da)

pentru a activa

marcarea.

Marcarea faxurilor primite (faxuri de intrare) la echipamentele HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP şi la HP Color LaserJet CM4730 MFP şi CM6040

MFP Series

1.

De la panoul de control, defilaţi şi atingeţi pictograma

Administration (Administrare)

pentru a

deschide meniul Administration (Administrare).

2.

Atingeţi

Default Job Options (Opţiuni implicite pentru lucrări)

, apoi

Default Fax Options (Opţiuni

implicite pentru fax)

.

3.

Atingeţi

Fax Receive (Primire fax)

pentru a vedea setarea Fax Receive (Primire fax).

4.

Atingeţi

Stamp Received Faxes (Marcare faxuri primite)

pentru a vedea setările.

5.

Atingeţi

Disabled (Dezactivat)

(implicit) pentru a dezactiva marcarea, sau atingeţi

Enabled

(Activat)

pentru a activa marcarea.

6.

Atingeţi

Save (Salvare)

.