HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Setarea intervalului de reapelare

background image

Setarea intervalului de reapelare

Setarea intervalului de reapelare selectează numărul de minute dintre reíncercări, dacă sună ocupat
sau nu se răspunde la apel.

NOTĂ:

Este posibil să observaţi un mesaj de reapelare pe panoul de control când atât setarea Redial-

on-Busy (Reapelare când sună ocupat) cât şi setarea Redial-on-No-Answer (Reapelare când nu
răspunde) sunt setate ca dezactivate. Această situaţie apare când accesoriul de fax apelează un număr,
stabileşte o conexiune, apoi pierde conexiunea. Ca rezultat al acestei condiţii de eroare, accesoriul de
fax efectuează două íncercări automate de reapelare, indiferent de setările de reapelare (prima la
26.400 bps şi, dacă aceasta nu reuşeşte, cea de-a doua la 14.400 bps). În timpul acestei operaţii de
reapelare, apare un mesaj pe panoul de control pentru a indica faptul că o reapelare este ín curs.

Setarea intervalului de reapelare la echipamentele HP LaserJet 4345mfp şi 9040/9050mfp şi la HP Color

LaserJet 4730mfp şi 9500mfp

1.

De la panoul de control, apăsaţi butonul

Menu (Meniu)

pentru a deschide meniul principal.

2.

Atingeţi

FAX

pentru a deschide meniul de fax.

3.

Defilaţi şi atingeţi

FAX SEND (TRIMITERE FAX)

.

4.

Defilaţi şi atingeţi

Redial Interval (Interval reapelare)

pentru a deschide ecranul de setări.

5.

Utilizaţi săgeţile ín sus şi ín jos pentru a selecta numărul (de la 1 la 5 minute; implicit=5), apoi
atingeţi

OK

.

48

Capitolul 2 Configurarea setărilor de fax

ROWW

background image

Setarea intervalului de reapelare la echipamentele HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP şi la HP Color LaserJet CM4730 MFP şi CM6040 MFP

Series

1.

De la panoul de control, defilaţi şi atingeţi pictograma

Administration (Administrare)

pentru a

deschide meniul Administration (Administrare).

2.

Defilaţi şi atingeţi

Initial Setup (Configurare iniţială)

pentru a deschide meniul de configurare iniţială.

3.

Atingeţi

Fax Setup (Configurare fax)

pentru a deschide meniul de configurare a faxului.

4.

Atingeţi

Fax Send Settings (Setări trimitere fax)

şi utilizaţi tasta săgeată-jos pentru a defila la

Redial

Interval (Interval reapelare)

.

5.

Atingeţi caseta text pentru a afişa tastatura.

6.

Introduceţi valoarea (1–5) şi atingeţi

OK

.

7.

Atingeţi

Save (Salvare)

.