HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Setarea rezoluţiei faxurilor trimise

background image

Setarea rezoluţiei faxurilor trimise

Setările de rezoluţie pentru faxurile trimise determină rezoluţia maximă acceptată de faxul destinaţie.
Accesoriul de fax utilizează cea mai ínaltă rezoluţie posibilă (limitată de această setare) şi rezoluţia
maximă a faxului destinaţie.

NOTĂ:

Faxurile mai mari de 21,25 cm (8,5 inch) sunt trimise automat utilizând o rezoluţie standard

sau fină, pentru a reduce timpul de utilizare a telefonului.

NOTĂ:

Setarea implicită pentru rezoluţie este cu mai puţine puncte per inch (dpi) decât setările de

rezoluţie implicite pentru modelele de echipamente MFP anterioare. De exemplu, modelele de
echipamente MFP anterioare au rezoluţia implicită setată la FINE (FIN) (200 x 200 dpi).

NOTĂ:

Cu cât este mai mare rezoluţia, cu atât este necesar un timp de transmisie mai lung.

Setarea rezoluţiei pentru faxurile care se trimit de la echipamentele HP LaserJet 4345mfp şi 9040/9050mfp

şi de la HP Color LaserJet 4730mfp şi 9500mfp

1.

De la panoul de control, apăsaţi butonul

Menu (Meniu)

pentru a deschide meniul principal.

2.

Atingeţi

FAX

pentru a deschide meniul de fax.

3.

Defilaţi şi atingeţi

FAX SEND (TRIMITERE FAX)

.

4.

Atingeţi

DEFAULT RESOLUTION (REZOLUŢIE IMPLICITĂ)

pentru a vedea setările de rezoluţie.

5.

Atingeţi

Standard

(200 x 100 dpi, implicit),

Fine (Fină)

(200 x 200 dpi) sau

Superfine (Superfină)

(300 x 300 dpi) pentru a selecta rezoluţia.

Setarea rezoluţiei faxurilor care se trimit de la echipamentele HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP şi de la HP Color LaserJet CM4730 MFP şi CM6040

MFP Series

1.

De la panoul de control, defilaţi şi atingeţi pictograma

Administration (Administrare)

pentru a

deschide meniul Administration (Administrare).

2.

Atingeţi

Default Job Options (Opţiuni implicite pentru lucrări)

3.

Atingeţi

Default Fax Options (Opţiuni implicite pentru fax)

ROWW

Setările pentru trimiterea faxurilor

49

background image

4.

Defilaţi şi atingeţi

FAX SEND (TRIMITERE FAX)

.

5.

Atingeţi

Resolution (Rezoluţie)

pentru a vedea setările de rezoluţie.

6.

Atingeţi

Standard

(200 x 100 dpi, implicit),

Fine (Fină)

(200 x 200 dpi) sau

Superfine (Superfină)

(300 x 300 dpi) pentru a selecta rezoluţia.

7.

Atingeţi

Save (Salvare)

.