HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Setarea volumului modemului

background image

Setarea volumului modemului

Setarea volumului modemului la echipamentele HP LaserJet 4345mfp şi 9040/9050mfp şi la HP Color

LaserJet 4730mfp şi 9500mfp

1.

De la panoul de control, apăsaţi butonul

Menu (Meniu)

pentru a afişa meniul principal.

2.

Atingeţi

FAX

pentru a afişa meniul de fax.

3.

Atingeţi

FAX SETUP OPTIONAL (CONFIGURARE FAX OPŢIONALĂ)

pentru a afişa meniul de

setări opţionale.

4.

Atingeţi

MODEM VOLUME (VOLUM MODEM)

pentru a afişa setările de volum.

5.

Atingeţi

OFF (DEZACTIVAT)

,

Medium (Mediu)

(implicit) sau

LOUD (TARE)

pentru a seta volumul.

Setarea volumului modemului la echipamentele HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP şi la HP Color LaserJet CM4730 MFP şi CM6040 MFP Series

1.

De la panoul de control, defilaţi şi atingeţi pictograma

Administration (Administrare)

pentru a

deschide meniul Administration (Administrare).

2.

Defilaţi şi atingeţi

Initial Setup (Configurare iniţială)

pentru a afişa meniul Initial Setup (Configurare

iniţială).

3.

Atingeţi

Fax Setup (Configurare fax)

pentru a afişa meniul Fax Setup (Configurare fax).

4.

Atingeţi

Fax Send Settings (Setări trimitere fax)

pentru a afişa meniul Fax Send Settings (Setări

trimitere fax).

5.

Atingeţi

Fax Dial Volume (Volum apelare fax)

pentru a afişa meniul Fax Dial Volume (Volum apelare

fax).

6.

Atingeţi

OFF (DEZACTIVAT)

;

Low (Scăzut)

(implicit) sau

High (Puternic)

pentru a seta volumul.

7.

Atingeţi

Save (Salvare)

pentru a salva setarea de volum.

64

Capitolul 2 Configurarea setărilor de fax

ROWW