HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Index

background image

Index

Simboluri/Numerice

ínlocuirea accesoriului de fax

HP Color LaserJet CM6040

MFP Series 23

HP LaserJet 9040/9050mfp 3
HP LaserJet M9040 MFP /

M9050 MFP 31

ínlocuire accesoriu de fax

HP Color LaserJet

4730mfp 12

HP Color LaserJet CM4730

MFP 12

HP LaserJet 4345mfp, HP Color

LaserJet CM4730 MFP 6

Ştergerea tuturor numerelor din

lista de faxuri blocate 60

A

accesorii 131
accesoriu de fax

instalare 10, 20

agendă telefonică 79, 81
antet de fax 38, 39
antet suprapus

setare 44, 45

apelare cu impulsuri

setare 45

apelare cu tonuri

setare 45

apelare grup. Vezi apelare rapidă
apelare rapidă

creare 86
raport listă 120
ştergere 87

apelare rapidă cu o singură

atingere 76, 77

apeluri vocale şi reíncercări 90
asistenţă 127
asistenţă pentru clienţi 127
asistenţă prin telefon 127

B

bara mesajelor de stare 71
bază de date 119
blocarea memoriei

activare 95
dezactivare 95

blocare faxuri de intrare 58, 59
blocare memorie

PIN 91

browser, Web

configurare de la distanţă 42

C

coduri de taxare 50
comprimare JBIG

setare 51

configurare

de la distanţă 42

configurare de la distanţă

browser Web 42
utilitar trimitere digitală 43
Web Jetadmin 42

confirmare număr de fax 53
contactare HP 127
coş de destinaţie pentru hârtie 58
coş evacuare hârtie. Vezi coş de

destinaţie pentru hârtie

D

deblocare faxuri de intrare 59,

60

declaraţie de conformitate 135
declaraţii referitoare la reglementări

declaraţie de

conformitate 135

depanare

meniul setărilor de fax nu

apare 36

recepţionare lentă a

faxurilor 107

sisteme PBX 109
transmisie lentă a

faxurilor 109

depanarea liniilor telefonice 109
depanarea sistemelor PBX 109
depozitare, mediu 130
detectare ton de apelare,

setare 44

DSS. Vezi utilitar trimitere digitală

E

eroare

coduri 110
notificare despre fax

transmis 61

EWS. Vezi server Web íncorporat
expert, configurare fax 36

F

fax

expert configurare 36
imprimare 95
instalarea accesoriului 3
primire 85
probleme de alimentare 105
revocare 83
rezoluţie 130
setări obligatorii 36
trimitere 72
trimiterea unui fax utilizând

apelarea rapidă cu o singură
atingere 76, 77

fax prin reţea LAN 1
fotografii, calitate slabă 72
fundal

copiere hârtie colorată 52
eliminare din faxurile

transmise 52

ROWW

Index 141

background image

G

garanţie

produs 125, 126

golirea datelor din jurnal/

raport 119

grafică, calitate slabă 72, 75

I

imprimarea faxurilor blocate 95
imprimarea unui fax blocat 95
instalare

accesoriu de fax 10, 20

instalarea accesoriului de fax

HP Color LaserJet CM6040

MFP Series 23

HP LaserJet 9040/9050mfp 3
HP LaserJet M9040 MFP /

M9050 MFP 31

instalare accesoriu de fax

HP Color LaserJet

4730mfp 12

HP Color LaserJet CM4730

MFP 12

HP LaserJet 4345mfp 6

interval de reapelare 48
interval de reapelare, setare 49

J

jurnal/raport

jurnal de activităţi 118
jurnal de activităţi, golire 119
jurnalul activităţilor de fax 118
raport apeluri de fax 115, 117
raport listă de apelări

rapide 120

raport listă de faxuri

blocate 120

raport taxare, golire 119
raportul codurilor de

taxare 118, 119

jurnal de activităţi 118

L

LAN fax 36
listă de faxuri blocate

creare 58, 59
eliminare din listă 59
eliminare numere 58, 59
ştergerea tuturor

numerelor 60

locaţie 37, 38

M

marcarea faxurilor primite 55, 56
memorie, salvare şi ştergere

faxuri 72

meniu, setări de fax 36
meniul de setări nu apare 36
MFP. Vezi produs multifuncţional
mod de apelare

setare 45

mod de corectare a erorilor

setări 63

N

neconfigurat 36
număr de apelări până la

răspuns 55

număr de telefon 38, 39
nume firmă 38, 39

P

pauză, ín timpul apelului 72
părţi 2
piese de schimb 131
PIN

creare 91
modificare 91
resetare 91

potrivire apelare rapidă număr

fax 54

potrivire ín pagină 56
prefix

apelare automată 46

prefix de apelare

setare 46

primirea faxurilor 85
probleme de alimentare 105
produs multifuncţional 1
programarea imprimării raportului

apelurilor de fax 116

R

raport de apeluri 115, 117
raport listă de faxuri blocate

imprimare 120

raport T.30 Trace (Urmărire T.

30) 121

raportul codurilor de taxare

imprimare 118, 119

reapelare dacă nu răspunde

setare 47

reapelare la ton de ocupat

setare 47, 48

recepţionare lentă a faxurilor 107
redirecţionarea unui fax 93
revocarea unui fax 83
rezoluţie

setare 49

rezoluţie, la trimitere fax 130

S

selectare tavă pentru hârtie 57
server Web íncorporat 42
setarea gradului de íntunecare/

luminozitate pentru faxurile
transmise

modificare pe echipamentele HP

LaserJet 4345mfp şi
9040/9050mfp sau HP Color
LaserJet 4730mfp şi
9500mfp 53

setarea gradului de luminozitate/

íntunecare pentru faxurile
transmise

modificare pe echipamentele HP

LaserJet 4345mfp şi
9040/9050mfp sau HP Color
LaserJet 4730mfp şi
9500mfp 53

setare dată/oră 37
setare de claritate

pentru faxurile transmise 51,

52

setare de fundal

copiere hârtie colorată 52
eliminare din faxurile

transmise 52

setare de luminozitate/íntunecare

pentru faxurile transmise 53

setări

antet suprapus 44, 45
blocarea memoriei 95
blocare faxuri de intrare 58,

59

coduri de taxare 50
comprimare JBIG 51
confirmare număr de fax 53
coş de destinaţie pentru

hârtie 57, 58

detectare ton apelare 44
eliminare numere 59, 60

142 Index

ROWW

background image

interval de reapelare 48, 49
marcarea faxurilor primite 55,

56

meniu 36
mod de apelare 45
mod de corectare a

erorilor 63

modificarea setării gradului de

luminozitate/íntunecare pentru
faxurile transmise pe
echipamentele HP LaserJet
4345mfp şi 9040/9050mfp sau
HP Color LaserJet 4730mfp şi
9500mfp 53

modificare setare de

luminozitate/íntunecare 53

număr de apelări până la

răspuns 55

obligatorii 36
potrivire apelare rapidă număr

fax 54

potrivire ín pagină 56
prefix de apelare 46
reapelare dacă nu

răspunde 47

reapelare la ton de ocupat 47,

48

redirecţionare fax 93
rezoluţie 49
selectare tavă pentru

hârtie 57

ştergerea tuturor numerelor din

lista de faxuri blocate 60

volum modem 64
volum sonerie 65

setări de notificare 61
setări de service 121
setări obligatorii

ţară/regiune 36

setări securizate 91
specificaţii 130
specificaţii de mediu 130
stare, pagina accesoriului de

fax 103

T

transmisie lentă a faxurilor 109
trimiterea unui fax

către mai mulţi

destinatari 86

introducere manuală a

numerelor 72, 74

ştergerea mai multor

destinatari 87

utilizând numere din agenda

telefonică 79, 81

utilizare apelare rapidă 75

U

upgrade la firmware 123
utilitar trimitere digitală, configurare

de la distanţă 43

V

viteză modem 107, 130
VoIP 100
volum. Vezi volum modem

Vezi şi volum sonerie; volum

sonerie

volum modem

setare 64

volum sonerie

setare 65

volum sonerie,

setare 65

W

Web Jetadmin, configurare de la

distanţă 42

ROWW

Index 143

background image

144 Index

ROWW

background image
background image