HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Rezolvarea problemelor legate de fax

background image

Rezolvarea problemelor legate de fax

Utilizaţi informaţiile din acest capitol pentru a depana probleme generale de fax.

Înainte de a fi posibilă utilizarea accesoriului de fax, trebuie să finalizaţi următoarele activităţi:

Selectaţi o locaţie

Setaţi data, ora şi antetul de fax

Când instalaţi pentru prima dată accesoriul de fax, setările trebuie să fie introduse manual de către
administrator, prin intermediul meniurilor sau utilizând expertul de configurare a faxului atunci când
porniţi dispozitivul pentru prima dată.

NOTĂ:

În S.U.A. şi ín multe alte ţări/regiuni, setarea datei, a orei şi a altor informaţii din antetul de fax

este o cerinţă legală.

ROWW

101