HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Pentru a programa imprimarea raportului apelurilor de fax

background image

Pentru a programa imprimarea raportului apelurilor de fax

Utilizaţi setarea When To Print Report (Când se imprimă raportul) pentru a specifica ín ce condiţii doriţi
să se imprime raportul apelurilor de fax.

Programarea imprimării raportului apelurilor de fax la echipamentele HP LaserJet 4345mfp şi

9040/9050mfp şi la HP Color LaserJet 4730mfp şi 9500mfp

1.

De la panoul de control, apăsaţi butonul

Menu (Meniu)

pentru a deschide meniul principal.

2.

Atingeţi

FAX

pentru a deschide meniul de fax.

3.

Defilaţi şi atingeţi

REPORTS (RAPOARTE)

pentru a deschide meniul de rapoarte.

4.

Atingeţi

FAX CALL REPORT (Raport apeluri de fax)

.

5.

Pentru a activa sau a dezactiva miniatura pentru prima pagină a fiecărui fax, atingeţi

THUMBNAIL

ON REPORT (MINIATURĂ ÎN RAPORT)

, apoi efectuaţi una din următoarele acţiuni:

Atingeţi

Yes (Da)

pentru a include o miniatură a primei pagini din raport.

Atingeţi

No (Nu)

pentru a dezactiva imprimarea unei miniaturi pe raport.

6.

Atingeţi

WHEN TO PRINT REPORT (CÂND SE IMPRIMĂ RAPORTUL)

pentru a specifica

momentul ín care se va imprima acest raport, apoi selectaţi următoarele opţiuni:

Every fax error (La fiecare eroare de fax)

Send fax error (La erori de trimitere fax)

Receive fax error (La erori de primire fax)

Every fax (La fiecare fax)

116 Capitolul 4 Rezolvarea problemelor legate de fax

ROWW

background image

Send fax only (Numai la faxuri trimise)

Never (Niciodată) (implicit)

Programarea imprimării raportului apelurilor de fax la echipamentele HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP şi la HP Color LaserJet CM4730 MFP şi

CM6040 MFP Series

1.

De la panoul de control, defilaţi şi atingeţi pictograma

Administration (Administrare)

pentru a

deschide meniul Administration (Administrare).

2.

Atingeţi

Information (Informaţii)

, apoi

Fax Reports (Rapoarte fax)

.

3.

Atingeţi

Fax Call Report (Raport apeluri de fax)

, apoi

To Print Report (Raport de imprimat)

.

Atingeţi

Never auto print (Fără imprimare automată)

pentru a nu imprima niciodată

Fax Call

Report (Raport apeluri de fax)

.

NOTĂ:

Dacă selectaţi

Never auto print (Fără imprimare automată)

, nu veţi avea nicio

indicaţie imprimată, ín afară de mesajul din bara de stare a ecranului senzitiv, că transmiterea
unui fax nu a reuşit, dacă nu imprimaţi un jurnal al activităţilor de fax.

Atingeţi

After any fax job (După fiecare fax)

pentru a imprima un

Fax Call Report (Raport

apeluri de fax)

după ce un fax este trimis sau primit.

Atingeţi

After fax send jobs (După faxuri trimise)

pentru a imprima un

Fax Call Report (Raport

apeluri de fax)

după ce un fax este trimis.

Atingeţi

After any fax error (După orice eroare de fax)

(implicit) pentru a imprima un

Fax Call

Report (Raport apeluri de fax)

după ce dispozitivul detectează o eroare de fax.

Atingeţi

After send errors only (Numai după erori la trimitere)

pentru a imprima un

Fax Call

Report (Raport apeluri de fax)

după ce dispozitivul detectează o eroare de trimitere a faxului.

Atingeţi

After receive errors only (Numai după erori la primire)

pentru a imprima un

Fax Call

Report (Raport apeluri de fax)

după ce dispozitivul detectează o eroare de primire a faxului.

NOTĂ:

Dacă selectaţi Never auto print (Fără imprimare automată), nu veţi avea nici o altă indicaţie

imprimată, ín afară de mesajul din bara de stare a ecranului senzitiv, ín cazul ín care transmiterea unui
fax nu reuşeşte, dacă nu imprimaţi un jurnal al activităţilor de fax.