HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Mesaje de eroare fax

background image

Mesaje de eroare fax

Când se trimite sau se primeşte un fax analogic la un echipament LaserJet MFP, erorile care apar ín
timpul procesului de transmisie a faxului se afişează pe panoul de control al echipamentului MFP şi se
introduc ín rapoartele de fax. Erorile de fax pot apărea din mai multe motive şi deseori se datorează
íntreruperilor sau zgomotelor din conexiunea telefonică. Orice eroare care apare ín timpul procesului
de fax, indiferent de unde provine, va fi afişată de echipamentul MFP.

Dacă procesul de fax este íntrerupt sau apare o eroare ín timpul transmisiei sau recepţiei unui fax,
subsistemul de fax al echipamentului MFP generează o descriere de stare/eroare, compusă din două
părţi. Faxurile normale sau reuşite generează şi ele mesaje care indică succesul transmisiei. Informaţiile
din mesaje conţin un text descriptiv şi un cod numeric (câteva mesaje nu includ coduri numerice). Numai
partea de text din mesaj va fi afişată pe panoul de control al echipamentului MFP; oricum, mesajul de
text şi codul numeric vor fi listate ín raportul activităţilor de fax, ín raportul apelurilor de fax şi ín raportul
de urmărire T.30 (aceste rapoarte de fax pot fi imprimate individual de la panoul de control al
echipamentului MFP – din meniurile Administration (Administrare) > Information (Informaţii) şi
Administration (Administrare) > Troubleshooting (Depanare)). Codul numeric este afişat ín
rapoarte íntre paranteze, după partea de text din mesaj. De exemplu, dacă apare o eroare de
comunicaţie, pe ecranul panoului de control se afişează Fax Failed: Communication Error (Fax eşuat:
Eroare de comunicaţie)
. Aceeaşi eroare se va afişa ín câmpul Result (Rezultat) din raportul activităţilor
de fax sub forma Communication Error (17) (Eroare de comunicaţie (17)). Pentru acest exemplu, codul
numeric asociat cu eroarea de comunicare este „17”.

Codul numeric este generat de modemul de fax. De obicei, un cod numeric (0) indică un răspuns normal
al modemului. Unele mesaje afişează íntotdeauna un cod numeric (0), ín timp ce alte mesaje pot avea
un interval de coduri numerice, ín funcţie de circumstanţe, iar un număr redus de mesaje nu au niciun
cod numeric. De obicei, un cod numeric (0) indică faptul că o eroare nu a fost asociată cu modemul de
fax, dar a apărut ín altă parte a subsistemului de fax. Codurile de eroare diferite de zero oferă detalii
suplimentare despre anumite acţiuni sau procese pe care le execută modemul şi nu indică neapărat că
ar fi vreo problemă la modem.

În tabelele

Mesaje referitoare la trimiterea faxurilor, la pagina 112

şi

Mesaje referitoare la primirea

faxurilor, la pagina 113

, mesajele de fax cu cele mai frecvente coduri numerice sunt prezentate

ímpreună cu acţiunile corective recomandate. Câteva mesaje care sunt normale sau care indică un
eveniment normal sunt, de asemenea, incluse ín tabele. De exemplu, dacă un fax nu poate fi trimis
către un număr ocupat, se afişează mesajul Fail Busy (Eşec la ocupat). Nu este nicio neregulă la
subsistemul de fax; mesajul indică faptul că faxul nu a fost finalizat datorită unui număr de telefon ocupat
la destinaţie. Informaţii suplimentare despre depanare sunt disponibile ín HP MFP Analog Fax 300 User
Guide (Ghidul utilizatorului accesoriului 300 de fax analogic pentru echipamentul HP MFP), disponibil
la

http://www.hp.com/go/mfpfaxaccessory300

.

Mesajele de eroare persistente cu coduri numerice diferite de cele listate aici necesită asistenţă din
partea serviciilor pentru clienţi. O listă mai detaliată a ultimului apel de fax poate fi listată ínainte de
contactarea asistenţei pentru clienţi pentru a servi la identificarea problemei. Lista de fax detaliată se
numeşte Fax T.30 Trace (Urmărire T.30 fax) şi poate fi imprimată pentru ultimul fax sau se pot face
setări pentru ca aceasta să se imprime ori de câte ori survine o eroare de fax. Pentru a imprima sau a
configura Fax T.30 Trace (Urmărire T.30 fax), apăsaţi Administration (Administrare),
Troubleshooting (Depanare), apoi Fax T.30 Trace (Urmărire T.30 fax). Puteţi apoi să imprimaţi
raportul pentru ultimul fax sau să stabiliţi când să se imprime raportul de urmărire T.30.

ROWW

Mesaje de eroare fax 111