HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Mesaje referitoare la primirea faxurilor

background image

Mesaje referitoare la primirea faxurilor

Tabelul 4-2

Mesaje referitoare la primirea faxurilor

Mesaj

Nr. eroare

Descriere

Acţiuni

Success (Succes)

nu este cazul

Fax primit cu succes.

Fără.

Blocked (Blocat)

nu este cazul

Recepţia faxului a fost blocată
de aparatul de fax destinatar
prin utilizarea funcţiei de
blocare a numerelor.

Fără.

Modem Fail (Eşec modem)

Oricare

Răspuns neaşteptat sau
eronat de la modemul intern
către echipamentul MFP – de
exemplu, íncearcă să trimită
un fax chiar ín momentul ín
care soseşte un fax.

Solicitaţi retrimiterea faxului;
dacă eroarea persistă, apelaţi
la service.

Communication Error
(Eroare de comunicaţie)

17, 36

S-a pierdut sau s-a íntrerupt
conexiunea telefonică íntre
expeditor şi destinatar.

Rugaţi expeditorul să retrimită
faxul (dacă aparatul expeditor
nu reíncearcă automat).

Communication Error
(Eroare de comunicaţie)

Oricare ín afară de 17 sau 36 Problemă generală de

comunicaţie: transmisia de
fax s-a íntrerupt sau nu s-a
efectuat conform aşteptărilor.

Solicitaţi retrimiterea faxului;
dacă eroarea persistă, apelaţi
la service.

Space Fail (Eşec spaţiu)

0

Imposibil de citit sau de scris
pe disc fişierul imagine; discul
echipamentului MFP poate fi
corupt sau nu are spaţiu
disponibil.

Solicitaţi retrimiterea faxului;
dacă eroarea persistă, apelaţi
la service.

Page Fail (Eşec pagină)

0

Lăţimea paginii este
incompatibilă sau pagina a
avut prea multe linii eronate.

Solicitaţi retrimiterea faxului;
dacă eroarea persistă, apelaţi
la service.

Memory Error (Eroare
memorie)

0

Memorie RAM insuficientă la
echipamentul MFP.

Dacă eroarea persistă, este
posibil să fie necesar să
adăugaţi memorie RAM la
echipamentul MFP.

Compression Error (Eroare
comprimare)

0

Fax corupt – fişierul imagine
primit nu poate fi decodat.

Solicitaţi retrimiterea faxului;
activaţi ECM (Error Correction
Mode (Mod corectare erori))
dacă nu este deja activat.

Print Fail (Eşec imprimare)

0

Fax corupt – fişierul imagine
primit nu poate fi decodat.

Solicitaţi retrimiterea faxului;
activaţi ECM (Error Correction
Mode (Mod corectare erori))
dacă nu este deja activat.

Tabelul 4-1

Mesaje referitoare la trimiterea faxurilor (Continuare)

ROWW

Mesaje de eroare fax 113

background image

Mesaj

Nr. eroare

Descriere

Acţiuni

Poll Invalid (Interogare
incorectă)

0

Caracteristica de interogare
fax a íncercat să preia un fax
de la alt aparat, dar nu era
disponibil niciun fax.

Contactaţi administratorul
faxului care a fost interogat şi
verificaţi dacă este disponibil
un fax, apoi reíncercaţi.

Job Fail (Eşec lucrare)

Oricare

Deficienţă la fax; aici sunt
incluse toate deficienţele
nespecifice.

Solicitaţi retrimiterea faxului;
dacă eroarea persistă, apelaţi
la service.

Power Failure (Defecţiune
alimentare)

0

S-a íntrerupt alimentarea ín
timpul recepţiei faxului.

Solicitaţi expeditorului să
retrimită faxul.

No Fax Detected (Niciun fax
detectat)

17, 36

Un apel vocal a fost făcut
către fax.

Fără

Tabelul 4-2

Mesaje referitoare la primirea faxurilor (Continuare)

114 Capitolul 4 Rezolvarea problemelor legate de fax

ROWW