HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Setări de service

background image

Setări de service

Aceste selecţii vă pot fi utile la depanare, dacă acţiunile corective íntreprinse conform secţiunii Coduri
de eroare nu reuşesc. Ele sunt destinate a fi utilizate atunci când sunteţi asistat de un reprezentant de
service HP.

Locaţiile de meniu aferente acestor selecţii diferă ín funcţie de echipamentul MFP. Pentru
echipamentele HP LaserJet 4345mfp şi HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp şi 9500mfp, aceste
selecţii se găsesc ín meniul

Fax Service (Serviciu fax)

. Pentru echipamentele HP LaserJet M3035 MFP,

M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP şi Color LaserJet
CM4730 MFP şi CM6040 MFP Series, aceste selecţii se găsesc ín una din următoarele trei locuri: la

Administration (Administrare)

>

Initial Setup (Configurare iniţială)

>

Fax Setup (Configurare fax)

>

Fax

Receive Settings (Setări primire fax)

; la

Administration (Administrare)

>

Troubleshooting (Depanare)

;

sau la

Administration (Administrare)

>

Resets (Resetări)

. Imprimaţi o hartă a meniurilor de la meniul

Administration (Administrare)

>

Information (Informaţii)

al echipamentului MFP, pentru a vă ajuta să

găsiţi elementul dorit.

T.30 Trace (Urmărire T.30): T.30 Trace (Urmărire T.30) este un raport imprimat care produce o
ínregistrare a tuturor comunicaţiilor dintre aparatele de fax transmiţătoare sau receptoare, pentru cea
mai recentă transmisie sau recepţie de fax. Raportul conţine multe detalii tehnice care depăşesc, de
regulă, competenţa majorităţii utilizatorilor. Cu toate acestea, raportul conţine coduri de eroare detaliate
şi alte informaţii care pot fi utile la depanarea anumitor probleme legate de trimiterea sau primirea unui
fax. Conţinutul raportului poate să fie solicitat de un reprezentant de service HP atunci când íncearcă
să determine cauza unei probleme, fiind util la determinarea acţiunii corespunzătoare. (Pentru informaţii
despre codurile de eroare, consultaţi

Coduri de eroare, la pagina 110

.)

Restore Factory Telecom Settings (Restaurare setări din fabrică pentru telecomunicaţii)

sau

Restore

Default Telecom Settings (Restaurare setări implicite pentru telecomunicaţii)

: Această selecţie

resetează câteva modificări din meniu, ínapoi la setările lor implicite. Aici se includ rata maximă de
transfer, perioada de renunţare la apel, V.34, modul difuzor şi pierderea semnalului transmis.

Transmit Signal Loss (Pierdere semnal transmis)

: Această selecţie compensează pierderea de semnal

din linia telefonică. Modificarea acestei setări nu este recomandată, cu excepţia situaţiei ín care vi se
solicită să faceţi acest lucru de către un reprezentant de service HP, deoarece faxul poate deveni
inutilizabil.

V.34

: Această setare are două valori (Normal şi Dezactivat) care controlează rata de transfer a

modemului. Setarea Normal íi permite modemului să selecteze (să negocieze cu celălalt modem) orice
rată de transfer din cele acceptate, până la 33.600 bps. Setarea Off (Dezactivat) stabileşte rata de
transfer la 14.400 bps. Această setare rămâne fixată până la următoarea modificare.

Maximum baud rate (Rată maximă de transfer)

: Această setare este similară cu V.34, dar furnizează o

listă de rate de transfer care pot fi selectate pentru funcţionare. Dacă faxul are erori de comunicare,
utilizaţi această setare pentru a selecta rate de transfer mai mici, pentru a determina dacă eroarea de
comunicare este provocată de linia telefonică. Această setare rămâne fixată până la următoarea
modificare.

Speaker mode (Mod difuzor)

: Această setare de serviciu are două moduri, Normal şi Diagnostic. În

modul Normal, difuzorul modemului este pornit ín timpul apelării prin conexiunea iniţială, după care se
opreşte. În modul Diagnostic, difuzorul este pornit şi rămâne pornit pentru toate comunicaţiile de fax,
până când setarea este restabilită la modul Normal.

Ring interval (Interval apelare)

sau

Ring-burst off time (Perioada de renunţare la apel)

: Această setare

se utilizează pentru a regla unele semnale de sonerie PBX. Utilizaţi această setare sub índrumarea unui
agent de asistenţă tehnică al HP.

ROWW

Setări de service 121

background image

Ring Frequency (Frecvenţă apelare)

: Această setare are un domeniu de valori íntre 1 şi 200 Hz. Ea

trebuie să rămână la valoarea implicită de 68 Hz. Utilizaţi această setare sub índrumarea unui
reprezentant de asistenţă tehnică HP, ea fiind asociată cu proceduri de reglare care nu constituie
obiectul acestui ghid.

Locaţiile de meniu aferente acestor selecţii diferă ín funcţie de echipamentul MFP. Pentru
echipamentele HP LaserJet 4345mfp şi HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp şi 9500mfp, aceste
selecţii se găsesc la

Menu (Meniu)

>

FAX

>

FAX SETUP OPTIONAL (CONFIGURARE FAX

OPŢIONALĂ)

>

Ring Frequency (Frecvenţă apelare)

. Pentru echipamentele HP LaserJet M3035 MFP,

M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP şi Color LaserJet
CM4730 MFP şi CM6040 MFP Series, aceste selecţii se găsesc la

Administration (Administrare)

>

Initial

Setup (Configurare iniţială)

>

Fax Setup (Configurare fax)

>

Fax Send Settings (Setări trimitere fax)

>

Ring Frequency (Frecvenţă apelare)

. Selectaţi

Custom (Particularizat)

pentru a activa selecţia de meniu

pentru o anumită valoare.

TCF T.30 Delay (Întârziere TCF T.30)

: Această setare are valori íntre 60 şi 255 ms. Ea trebuie să rămână

la valoarea implicită de 60 ms. Utilizaţi această setare sub índrumarea unui reprezentant de asistenţă
tehnică HP, ea fiind asociată cu proceduri de reglare care nu constituie obiectul acestui ghid.

Locaţiile de meniu aferente acestor selecţii diferă ín funcţie de echipamentul MFP. Pentru
echipamentele HP LaserJet 4345mfp şi HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp şi 9500mfp, aceste
selecţii se găsesc la

Menu (Meniu)

>

FAX

>

FAX SETUP OPTIONAL (CONFIGURARE FAX

OPŢIONALĂ)

>

TCF T.30 Delay Timer (Cronometrare íntârziere TCF T.30)

. Pentru echipamentele HP

LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP
şi Color LaserJet CM4730 MFP şi CM6040 MFP Series, aceste selecţii se găsesc la

Administration

(Administrare)

>

Initial Setup (Configurare iniţială)

>

Fax Setup (Configurare fax)

>

Fax Send Settings

(Setări trimitere fax)

>

TCF T.30 Delay Timer (Cronometrare íntârziere TCF T.30)

. Selectaţi

Custom

(Particularizat)

pentru a activa selecţia de meniu pentru o anumită valoare.

TCF T.30 Extend (Prelungire TCF T.30)

: Această setare are valori íntre 0 şi 2550 ms. Ea trebuie să

rămână la valoarea implicită de 0 ms. Utilizaţi această setare sub índrumarea unui reprezentant de
asistenţă tehnică HP, ea fiind asociată cu proceduri de reglare care nu constituie obiectul acestui ghid.

Locaţiile de meniu aferente acestor selecţii diferă ín funcţie de echipamentul MFP. Pentru
echipamentele HP LaserJet 4345mfp şi HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp şi 9500mfp, aceste
selecţii se găsesc la

Menu (Meniu)

>

FAX

>

FAX SETUP OPTIONAL (CONFIGURARE FAX

OPŢIONALĂ)

>

TCF Extend (Prelungire TCF)

. Pentru echipamentele HP LaserJet M3035 MFP, M3027

MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP şi Color LaserJet CM4730
MFP şi CM6040 MFP Series, aceste selecţii se găsesc la

Administration (Administrare)

>

Initial Setup

(Configurare iniţială)

>

Fax Setup (Configurare fax)

>

Fax Send Settings (Setări trimitere fax)

>

TCF

Extend (Prelungire TCF)

. Selectaţi

Custom (Particularizat)

pentru a activa selecţia de meniu pentru o

anumită valoare.

122 Capitolul 4 Rezolvarea problemelor legate de fax

ROWW