HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Ştergerea unui singur număr din lista de apelare rapidă

background image

Ştergerea unui singur număr din lista de apelare rapidă

Ştergerea unui singur număr dintr-o listă de apelare rapidă de pe echipamentele HP LaserJet 4345mfp,

9040/9050mfp şi 5035mfp sau HP Color LaserJet 4730mfp şi 9500mfp

1.

În ecranul principal al panoului de control, atingeţi pictograma

FAX

pentru a afişa ecranul Fax.

2.

Atingeţi

Speed Dial (Apelare rapidă)

pentru a afişa ecranul Speed Dial (Apelare rapidă).

3.

Atingeţi caseta de verificare din faţa apelării rapide ín care se află numărul pe care doriţi să íl
ştergeţi. Este posibil să fie necesar să utilizaţi săgeţile de defilare pentru a afişa numele apelării
rapide.

4.

Atingeţi

Details (Detalii)

pentru a afişa lista numerelor de apelare rapidă.

5.

Utilizaţi săgeţile de defilare ín sus şi ín jos pentru a evidenţia un număr pe care doriţi să íl ştergeţi.

6.

Atingeţi

Remove (Eliminare)

sau

Remove All (Eliminare toate)

.

7.

Atingeţi

OK

sau

Cancel (Revocare)

.

ROWW

Crearea şi ştergerea listelor de apelare rapidă

87

background image

Ştergerea unui singur număr dintr-o listă de apelare rapidă la HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP şi la HP Color LaserJet CM4730 MFP şi CM6040

MFP Series

1.

La panoul de control, atingeţi pictograma

FAX

pentru a afişa ecranul Fax.

2.

Atingeţi

Speed Dials (Apelări rapide)

pentru a afişa ecranul Speed Dial (Apelare rapidă).

3.

Atingeţi numărul de

Speed Dial (Apelare rapidă)

din lista care urmează să fie editată.

4.

Atingeţi caseta Fax Numbers (Numere de fax) pentru a afişa tastatura.

5.

Defilaţi prin lista de numere de fax şi atingeţi ecranul ín dreapta ultimei cifre a numărului de fax
care urmează să fie şters. Utilizaţi tasta backspace (ínapoi) pentru a şterge numărul de fax.

6.

Atingeţi

OK

pentru a reveni la ecranul

Speed Dials (Apelări rapide)

.

7.

Atingeţi

OK

pentru a reveni la ecranul Fax.