HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Crearea unei programări pentru imprimarea faxurilor

background image

Crearea unei programări pentru imprimarea faxurilor

Crearea unei programări de imprimare a faxurilor pe echipamentele HP LaserJet 4345mfp şi 9040/9050mfp

sau HP Color LaserJet 4730mfp şi 9500mfp

1.

De la panoul de control, apăsaţi butonul

Menu (Meniu)

pentru a afişa meniul principal.

2.

Atingeţi

FAX

pentru a afişa meniul de fax.

3.

Defilaţi şi atingeţi

FAX RECEIVE (PRIMIRE FAX)

.

4.

Defilaţi şi atingeţi

Fax Printing (Imprimare fax)

pentru a afişa meniul PIN.

5.

Tastaţi codul PIN şi atingeţi

OK

pentru a afişa meniul Fax Printing (Imprimare fax). Dacă nu aveţi

un cod PIN, vi se va solicita să creaţi unul.

ROWW

Programarea imprimării faxurilor (blocarea memoriei)

97

background image

6.

Atingeţi

Create Fax Printing Schedule (Creare programare imprimare faxuri)

pentru a afişa setările

de programare.

7.

Atingeţi

Print End Time (Oră terminare imprimare)

pentru a seta ora programată de la care faxurile

nu se mai imprimă (íncepe perioada de blocare şi faxurile se stochează ín memorie), selectaţi o
oră, apoi atingeţi

OK

.

8.

Atingeţi

Print Start Time (Oră íncepere imprimare)

pentru a seta ora programată de la care faxurile

íncep să se imprime (se termină perioada de blocare şi faxurile nu se stochează ín memorie),
selectaţi o oră, apoi atingeţi

OK

.

9.

Atingeţi

Schedule Days (Programare zile)

pentru a afişa lista de zile.

10.

Atingeţi

STORE ALL FAXES (TOATE FAXURILE SE STOCHEAZĂ)

pentru a bloca ziua (24 de ore)

11.

Atingeţi

OK

pentru a ieşi.

Crearea unei programări de imprimare a faxurilor la echipamentele HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP şi la HP Color LaserJet CM4730 MFP şi

CM6040 MFP Series

1.

De la panoul de control, defilaţi şi atingeţi pictograma

Administration (Administrare)

pentru a

deschide meniul Administration (Administrare).

2.

Atingeţi

Time/Scheduling (Perioadă/Programare)

pentru a afişa ecranul Time/Scheduling

(Perioadă/Programare).

3.

Atingeţi

Fax Printing (Imprimare fax)

pentru a afişa meniul PIN.

4.

Atingeţi caseta text pentru a afişa tastatura.

5.

De la tastatură, introduceţi codul PIN (cel puţin patru cifre), apoi atingeţi

OK

pentru a afişa meniul

Fax Printing (Imprimare fax).

Dacă nu aveţi un cod PIN, vi se va solicita să creaţi unul.

6.

Atingeţi

Fax Printing Mode (Mod imprimare fax)

, apoi atingeţi

Use fax printing Schedule (Se

utilizează programarea imprimării faxurilor)

.

7.

Atingeţi

Create Fax Printing Schedule (Creare programare imprimare faxuri)

pentru a afişa setările

de programare. Pentru a edita momentele de íncepere/oprire, selectaţi o zi, selectaţi

As Scheduled

(Conform programării)

, apoi atingeţi

Save (Salvare)

.

NOTĂ:

Următorul meniu vă permite să editaţi ora de íncepere a imprimării sau ora de terminare

a imprimării. Pentru a edita ambele opţiuni, atingeţi

Back

(Înapoi) după editarea primei opţiuni

pentru a reveni la meniul anterior, apoi selectaţi-o pe cealaltă.

8.

Atingeţi

Print Start Time (Oră íncepere imprimare)

pentru a seta ora programată de la care faxurile

íncep să se imprime (se termină perioada de blocare şi faxurile nu se stochează ín memorie).

a.

Atingeţi caseta text pentru a afişa tastatura.

b.

Introduceţi o valoare pentru oră, apoi atingeţi

OK

.

c.

Atingeţi

Save (Salvare)

pentru a salva setările pentru oră.

d.

Atingeţi caseta text pentru a afişa tastatura.

e.

Introduceţi o valoare (1–59) pentru minute, apoi atingeţi

OK

.

98

Capitolul 3 Utilizarea faxului

ROWW

background image

f.

Atingeţi

Save (Salvare)

pentru a salva setările pentru minute.

g.

Atingeţi

AM

sau

PM

.

h.

Apare un prompt care vă íntreabă dacă aplicaţi modificările pentru toate zilele programate.
Atingeţi

Yes (Da)

, pentru a aplica modificările la toate zilele programate, sau atingeţi

No

(Nu)

pentru a modifica numai data programată selectată.

i.

Atingeţi

Save (Salvare)

.

9.

Atingeţi

Print End Time (Oră terminare imprimare)

pentru a seta ora programată de la care faxurile

nu se vor imprima (íncepe perioada de blocare şi faxurile se stochează ín memorie).

a.

Atingeţi caseta text pentru a afişa tastatura.

b.

Introduceţi o valoare pentru oră, apoi atingeţi

OK

.

c.

Atingeţi

Save (Salvare)

pentru a salva setările pentru oră.

d.

Atingeţi caseta text pentru a afişa tastatura.

e.

Introduceţi o valoare (1–59) pentru minute, apoi atingeţi

OK

.

f.

Atingeţi

Save (Salvare)

pentru a salva setările pentru minute.

g.

Atingeţi

AM

sau

PM

.

h.

Apare un prompt care vă íntreabă dacă aplicaţi modificările pentru toate zilele programate.
Atingeţi

Yes (Da)

, pentru a aplica modificările la toate zilele programate, sau atingeţi

No

(Nu)

pentru a modifica numai data programată selectată.

i.

Atingeţi

Save (Salvare)

.

ROWW

Programarea imprimării faxurilor (blocarea memoriei)

99