HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Utilizarea faxului ín reţele VoIP

background image

Utilizarea faxului ín reţele VoIP

Tehnologia VoIP transformă semnalul telefonic analogic ín biţi digitali. Aceştia sunt apoi asamblaţi ín
pachete care călătoresc pe Internet. Pachetele sunt transformate şi transmise ínapoi sub formă de
semnale analogice la destinaţie sau ín apropierea destinaţiei.

Transmiterea informaţiilor pe Internet se realizează digital şi nu analogic. În consecinţă, există diferite
restricţii la transmisiile fax, care pot necesita setări de fax diferite faţă de reţeaua analogică de telefonie
publică pe linie comutată (PSTN). Faxul depinde foarte mult de sincronizare şi de calitatea semnalului,
astfel íncât o transmisie de fax este mai sensibilă pentru un mediu VoIP.

În continuare sunt prezentate modificările sugerate pentru setările Accesoriului 300 de fax analogic când

acesta este conectat la un serviciu VoIP:

Începeţi cu faxul configurat ín modul V.34 şi având activat Error Correction Mode (Mod corectare
erori), pe scurt, ECM. Protocolul V.34 gestionează orice modificări ale vitezei de transmitere
necesare pentru adaptarea la reţelele VoIP.

Dacă apar erori sau reíncercări numeroase atunci când unitatea este setată pe modul V.34,
dezactivaţi modul V.34 şi setaţi Maximum Baud Rate (Rată maximă ín bauzi) la 14.400 bps.

Dacă erorile şi reíncercările persistă, setaţi o viteză mai mică pentru fax deoarece unele sisteme
VoIP nu pot să manevreze vitezele mai mari de transmisie asociate cu faxul. Setaţi Maximum Baud
Rate (Rata maximă ín bauzi) la 9.600 bps.

În cazuri rare, dacă erorile persistă, dezactivaţi modul ECM de la produs. Calitatea imaginii poate
scădea. Înainte de a utiliza această setare, asiguraţi-vă că este acceptabilă calitatea imaginii când
modul ECM este dezactivat.

Dacă modificările de setări anterioare nu au ímbunătăţit funcţionalitatea faxului pentru transmisii
VoIP, contactaţi furnizorul de servicii VoIP pentru asistenţă.

100 Capitolul 3 Utilizarea faxului

ROWW

background image

4