HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Pomôcka HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility

background image

Pomôcka HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility

Ak chcete na prístup k nastaveniam analógového faxu zariadenia MFP použiť konfiguračnú pomôcku
DSS, vykonajte nasledujúce kroky.

1.

Spustením pomôcky (na počítači alebo serveri) zobrazte hlavnú obrazovku.

2.

Vyberte zariadenie MFP, na hlavnej obrazovke kliknite na tlačidlo Configure MFP (Konfigurovať
zariadenie MFP)
a potom kliknutím na kartu Send to Fax (Odoslať na fax) zobrazte obrazovku Fax
Settings (Nastavenia faxu).

3.

Ak chcete, aby zariadenie MFP využívalo funkcie faxu, vyberte možnosť Enable Send to Fax
(Povoliť odosielanie na fax)
. Ak chcete získať prístup k nastaveniam analógového faxu, vyberajte
priamo z rozbaľovacieho zoznamu interného modemu zariadenia MFP Send Faxes (Odoslať
faxy)
. Na obrazovke Fax Settings (Nastavenia faxu) zmeňte nastavenia a kliknutím na tlačidlo
OK ich potvrďte. Vybratím možnosti Advanced (Rozšírené) zobrazte obrazovku Advanced MFP
Modem Settings (Rozšírené nastavenia modemu zariadenia MFP) s ďalšími nastaveniami faxu.

Informácie o týchto nastaveniach nájdete pri popisoch nastavení v príslušných častiach tejto
príručky.

4.

Po vykonaní zmien kliknite na tlačidlo OK, čím ich potvrdíte.

Okrem konfigurácie jednotlivého zariadenia MFP môžete tiež vykonať konfiguráciu viacerých zariadení.
Ďalšie informácie o pomôcke Digital Sending Software Configuration Utility zariadenia HP MFP nájdete
v Používateľskej príručke k softvéru HP MFP Digital Sending Software User Guide alebo
Podpornej príručke k softvéru HP MFP Digital Sending Software Support Guide.

POZNÁMKA:

Niektoré zo spomínaných možností nemusia byť v závislosti od funkcií a nastavení

metódy faxovania k dispozícii alebo sa nemusia dať konfigurovať.

SKWW

Konfigurácia faxu na diaľku

43