HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Aktivácia porovnania faxového čísla s rýchlou voľbou

background image

Aktivácia porovnania faxového čísla s rýchlou voľbou

Ak je táto funkcia povolená, zariadenie MFP sa pokúsi o porovnanie faxového čísla s existujúcimi
záznamami v zozname rýchlych volieb. Ak sa nájde zhodný záznam, môžete ho potvrdiť a nechať
zariadeniu MFP automaticky dokončiť faxovú operáciu. Predvolené nastavenie tejto funkcie je

Disabled

(Vypnuté)

.

Aktivácia porovnania faxového čísla s rýchlou voľbou na zariadeniach HP LaserJet série M3025 MFP,

M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet série

CM4730 MFP a CM6040 MFP

1.

Ak chcete otvoriť ponuku Administration (Spravovanie), dotknite sa ikony

Administration

(Spravovanie)

na ovládacom paneli.

2.

Posuňte sa na položku

Initial Setup (Úvodné nastavenie)

a potom na položku

Send Setup

(Nastavenie odosielania)

a dotknite sa ich.

3.

Posuňte sa na položku

Fax Number Speed Dial Matching (Porovnanie faxového čísla s rýchlou

voľbou)

a dotknite sa jej.

4.

Dotknite sa položky

Enable (Zapnúť)

.

5.

Dotknite sa položky

Save (Uložiť)

.

54

Kapitola 2 Úprava nastavení faxov

SKWW