HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Zmena nastavenia jasu

background image

Zmena nastavenia jasu

Nastavenie jasu umožňuje zmeniť jas prenášaného obrázka, ktorý sa zobrazuje na faxe adresáta.

Zmena nastavenia jasu na zariadeniach HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp, HP Color LaserJet 4730mfp

a 9500mfp

1.

Na hlavnej obrazovke ovládacieho panela sa dotknutím ikony

FAX

zobrazí obrazovka Fax.

2.

Dotknutím sa položky

Settings (Nastavenia)

otvoríte obrazovku Settings (Nastavenia).

3.

Dotknutím sa šípky

Light (Svetlý)

obrázok zosvetlíte alebo dotknutím sa šípky

Dark (Tmavý)

obrázok stmavíte.

4.

Nastavenie potvrdíte dotknutím sa položky

OK

.

SKWW

Nastavenia odosielania faxov

53

background image

Zmena nastavenia jasu na zariadeniach HP LaserJet série M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet série CM4730 MFP a CM6040 MFP

1.

Na ovládacom paneli sa dotknutím ikony

FAX

zobrazí obrazovka Fax.

2.

Prejdite na položku

More Options (Ďalšie možnosti)

a dotknite sa jej.

3.

Prejdite na položku

Image adjustment (Nastavenie obrázka)

a dotknite sa jej.

4.

Prejdite na položku

Darkness (Tmavosť)

a dotknite sa jej.

5.

Dotknutím sa ľavej šípky obrázok zosvetlite a dotknutím sa pravej šípky ho stmavte.

6.

Nastavenie potvrdíte dotknutím sa položky

OK

.