HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavenie režimu opravy chýb

background image

Nastavenie režimu opravy chýb

Príslušenstvo faxu bežne sleduje signály telefónnej linky pri posielaní a prijímaní faxov. Ak príslušenstvo
faxu zistí chybu pri prenose a zároveň je zapnuté nastavenie opravy chýb, môže vás požiadať
o opätovné odoslanie chybnej časti faxu.

Opravu chýb by ste mali vypnúť, iba ak máte problémy s posielaním alebo prijímaním faxov a ak vám
neprekážajú chyby pri prenose. Vypnutie tohto nastavenia môže byť užitočné pri posielaní faxu do
zámoria, pri prijímaní faxu zo zámoria alebo ak používate spojenie pomocou satelitného telefónu.

Nastavenie režimu opravy chýb na zariadeniach HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp, HP Color LaserJet

4730mfp a 9500mfp:

1.

Ak chcete zobraziť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo

Menu (Ponuka)

na ovládacom paneli.

2.

Faxovú ponuku zobrazíte dotknutím sa položky

FAX

.

3.

Dotknutím sa položky

FAX SETUP OPTIONAL (VOLITEĽNÉ NASTAVENIE FAXU)

zobrazíte

položky voliteľného nastavenia.

4.

Nastavenia zobrazíte dotknutím sa položky

Error Correction Mode (Režim opravy chýb)

.

5.

Dotknutím sa položky

ON (ZAPNUTÉ)

(predvolené) zapnite režim opravy chýb. Dotknutím sa

položky

OFF (VYPNUTÉ)

tento režim vypnite.

Nastavenie režimu opravy chýb na zariadeniach HP LaserJet série M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet série CM4730 MFP

a CM6040 MFP

1.

Ak chcete otvoriť ponuku Administration (Spravovanie), presuňte sa na ikonu

Administration

(Spravovanie)

na ovládacom paneli a dotknite sa jej.

2.

Dotknutím sa položky

Initial Setup (Úvodné nastavenie)

zobrazte ponuku s nastaveniami a potom

sa dotknite položky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Nastavenia zobrazíte dotknutím sa položky

Fax Send Settings (Nastavenia odosielania faxov)

.

4.

Nastavenia zobrazíte dotknutím sa položky

Error Correction Mode (Režim opravy chýb)

.

5.

Dotknutím sa položky

Enabled (Zapnuté)

(predvolené) zapnite režim opravy chýb. Dotknutím sa

položky

Disabled (Vypnuté)

tento režim vypnite.

SKWW

Nastavenie režimu opravy chýb

63