HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavenie, overenie alebo zmena krajiny/regiónu zariadenia MFP alebo faxového príslušenstva

background image

Nastavenie, overenie alebo zmena krajiny/regiónu zariadenia MFP alebo

faxového príslušenstva

Nastavenie umiestnenia určuje krajinu/región, v ktorom sa zariadenie MFP a faxové príslušenstvo
nachádzajú. V tomto nastavení možno tiež určiť formát dátumu a času a minimálny a maximálny počet
zvonení pred prijatím pre krajinu/región. Keďže v niektorých krajinách/regiónoch je toto nastavenie
zákonnou požiadavkou, je pre prácu faxového príslušenstva nevyhnutné. Ak tlačiareň zapínate prvýkrát,
zobrazí sa výzva na zadanie týchto informácií.

SKWW

Požadované faxové nastavenia

37

background image

Nastavenie, overenie alebo zmena krajiny/regiónu zariadenia MFP/faxu v zariadeniach HP LaserJet

4345mfp a 9040/9050mfp alebo HP Color LaserJet 4730mfp a 9500mfp

1.

Ak chcete zobraziť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo

Menu (Ponuka)

na ovládacom paneli.

2.

Faxovú ponuku zobrazíte dotknutím sa položky

FAX

.

3.

Ponuku s požadovaným faxovými nastaveniami zobrazíte dotknutím sa položky

FAX SETUP

REQUIRED (POŽADOVANÉ NASTAVENIE FAXU)

.

4.

Ak chcete zobraziť nastavenia hlavičky, dotknite sa položky

Fax Header (Hlavička faxu)

.

5.

Dotknutím sa položky

Location (Umiestnenie)

zobrazíte zoznam krajín/regiónov.

6.

V zozname prejdite na požadovanú krajinu/región a dotykom ju vyberte.

Nastavenie, overenie alebo zmena lokality zariadenia MFP/faxu v zariadeniach HP LaserJet série M3025

MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet série

CM4730 MFP a CM6040 MFP

1.

Ak chcete otvoriť ponuku Administration (Spravovanie), presuňte sa na ikonu

Administration

(Spravovanie)

na ovládacom paneli a dotknite sa jej.

2.

Presuňte sa na položku

Initial Setup (Úvodné nastavenie)

a dotknite sa jej, čím zobrazíte ponuku

s nastaveniami.

3.

Ak chcete zobraziť ponuku s nastaveniami faxu, dotknite sa najprv položky

Fax Setup (Nastavenie

faxu)

a potom položky

Required Settings (Požadované nastavenia)

.

4.

Dotknutím sa položky

Location (Umiestnenie)

zobrazíte zoznam krajín/regiónov.

5.

V zozname prejdite na požadovanú krajinu/región a dotykom ju vyberte.

6.

Nastavenia uložíte dotknutím sa položky

Save (Uložiť)

.