HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Súčasti zahrnuté vo faxovom príslušenstve

background image

Súčasti zahrnuté vo faxovom príslušenstve

Faxové príslušenstvo obsahuje tieto súčasti:

Príručka k faxu (tento dokument) (na disku CD)

Ovládač na odosielanie faxov a Používateľská príručka k ovládaču na odosielanie faxov (na disku
CD)

Karta hardvérového faxového príslušenstva

Telefónne šnúry (šnúry sa líšia v závislosti od krajiny/regiónu)

Obrázok 1-1

Obsah zariadenia HP LaserJet Analog Fax Accessory 300

www.hp.com/support/lj4345

POZNÁMKA:

Ovládač na odosielanie faxov umožňuje používateľovi posielať faxy priamo

z počítača do zariadenia MFP pripojeného v sieti. Inštalácia ovládača je nepovinná. (Ak chcete získať
ďalšie pokyny, pozrite si Príručku ovládača na odosielanie faxov na disku CD).

2

Kapitola 1 Nastavenie

SKWW