HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Bezpečnostné nastavenia

background image

Bezpečnostné nastavenia

Dve nastavenia - posielanie faxov ďalej a tlač faxov - sú zabezpečené funkcie a vyžadujú kód PIN. Pri
prvom použití každého nastavenia musíte vytvoriť kód PIN. Po vytvorení sa kód PIN používa na prístup
k obom funkciám. To znamená, že ak ste vytvorili kód PIN na posielanie faxov ďalej, môžete ho použiť
aj na tlač faxov, a ak ste kód PIN vytvorili na tlač faxov, môžete ho použiť aj na posielanie faxov ďalej.
Na prístup k týmto zabezpečeným nastaveniam sa môže vytvoriť len jeden kód PIN.

Ak je zapnutá tlač výpisu hovorov s miniatúrami a tlač faxu alebo posielanie faxov ďalej, výpis hovorov
sa vytlačí s miniatúrou prvej strany faxu. Ak chcete zabezpečiť tlač faxov, vypnite tlač miniatúry na výpis
hovorov.