HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Panel správ o stave

background image

Panel správ o stave

Pri odosielaní a prijímaní faxov sa informácie o stave zobrazujú na paneli správ o stave v hornej časti
niektorých dotykových obrazoviek. Správa o stave obsahuje informácie ako napríklad: Ready
(Pripravený)
, Receiving call (Prijíma sa hovor), Page sent (Strana odoslaná) a iné.

SKWW

Panel správ o stave

71