HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Používanie faxu v sieťach VoIP

background image

Používanie faxu v sieťach VoIP

Technológia VoIP konvertuje analógový telefónny signál na digitálne bity. Tieto sa potom spájajú do
paketov, ktoré sa posielajú cez internet. V cieli alebo jeho blízkosti sa pakety konvertujú späť na
analógový signál.

Namiesto analógového prenosu informácií dochádza na internete k digitálnemu prenosu. Preto existujú
rôzne obmedzenia týkajúce sa prenosu faxov, ktoré si môžu vyžadovať odlišné nastavenia faxu ako
v prípade analógovej verejnej telefónnej siete (PSTN). Funkcie faxu v značnej miere závisia od
načasovania a kvality signálu, a preto je prenos faxu v prostredí VoIP háklivejší.

Po pripojení analógového faxového príslušenstva 300 k službe VoIP sa odporúča zmeniť nasledujúce

nastavenia:

Spustite fax v režime V.34 so zapnutým režimom opravy chýb (ECM). Protokol V.34 kontroluje
všetky zmeny prenosovej rýchlosti na prispôsobenie sa sieťam VoIP.

Ak pri nastavení režimu V.34 v zariadení dochádza k častým chybám alebo opakovaniam, vypnite
režim V.34 a nastavte maximálnu prenosovú rýchlosť na hodnotu 14 400 b/s.

Ak chyby a opakovania pretrvávajú, nastavte nižšiu rýchlosť faxu, keďže niektoré systémy VoIP
nedokážu spracúvať vyššie rýchlosti signálu spojené s faxom. Nastavte maximálnu prenosovú
rýchlosť na hodnotu 9 600 b/s.

V zriedkavých prípadoch vypnite v zariadení režim ECM, pokiaľ chyby pretrvávajú. Môže sa znížiť
kvalita obrazu. Pred použitím tohto nastavenia skontrolujte, či po vypnutí režimu ECM je kvalita
obrazu prijateľná.

Ak predchádzajúce zmeny nastavení nezlepšili spoľahlivosť faxovania v systéme VoIP, požiadajte
o pomoc svojho poskytovateľa služieb VoIP.

100 Kapitola 3 Používanie faxu

SKWW

background image

4