HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Priradenie zoznamov rýchlej voľby dotykovým tlačidlám

background image

Priradenie zoznamov rýchlej voľby dotykovým tlačidlám

Dotykové tlačidlá umožňujú odosielať fax prostredníctvom zoznamu rýchlej voľby jednoduchým
dotykom príslušných dotykových tlačidiel. Pred používaním dotykových tlačidiel však musíte vytvoriť
zoznam rýchlej voľby a priradiť jednotlivým dotykovým tlačidlám názov rýchlej voľby.