HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Vymazanie alebo opätovné priradenie zoznamov rýchlej voľby dotykovým tlačidlám na zariadeniach HP La

background image

Vymazanie alebo opätovné priradenie zoznamov rýchlej voľby dotykovým

tlačidlám na zariadeniach HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp, HP Color

LaserJet 4730mfp a 9500mfp

Ak chcete z dotykového tlačidla odstrániť zoznam rýchlej voľby, vykonajte nasledujúce kroky:

1.

Dotknutím sa položky

Configure (Konfigurovať)

na dotykovej klávesnici otvorte obrazovku One-

Touch Button Configuration (Konfigurácia dotykových tlačidiel).

2.

Dotknite sa číselného tlačidla s názvom rýchlej voľby, ktorú chcete odstrániť.

3.

Otvorí sa obrazovka Button is already configured (Tlačidlo je už konfigurované). Dotknutím sa
položky

Clear (Vymazať)

odstráňte názov rýchlej voľby priradený dotykovému tlačidlu. Dotknutím

sa položky

Reassign (Zmeniť priradenie)

priraďte tlačidlu iný názov rýchlej voľby. Dotknutím sa

položky

Cancel (Zrušiť)

sa vráťte na obrazovku One-Touch Button Configuration (Konfigurácia

dotykových tlačidiel).

4.

Nastavenia potvrdíte dotknutím sa položky

OK

.

SKWW

Priradenie zoznamov rýchlej voľby dotykovým tlačidlám

89