HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Vytvorenie a vymazanie zoznamov rýchlej voľby

background image

Vytvorenie a vymazanie zoznamov rýchlej voľby

Rýchla voľba umožňuje priradiť názov rýchlej voľby jednému číslu alebo skupine čísel a odosielať fax
na požadované číslo alebo čísla výberom príslušného mena v rýchlej voľbe.